Mysłowickie Forum Organizacji Pozarządowych

W ostatnią sobotę września w Mysłowickim Ośrodku Kultury przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu naszego miasta spotkają się na pierwszym forum organizowanym specjalnie dla nich. Będzie to okazja do ciekawych dyskusji i przydatnych lekcji warsztatowych.

Mysłowickie Forum Organizacji Pozarządowych skierowane jest do wszystkich tego rodzaju podmiotów działających na terenie miasta, a także do grup nieformalnych. Aby wziąć udział w tym wydarzeniu, wystarczy potwierdzić swój udział do 15 września (e-mail: a.madeja@um.myslowice.pl, tel. 32 317 11 17).

Forum rozpocznie się 30 września o godz. 15.30 rejestracją uczestników. Tuż po niej i oficjalnym przywitaniu gości zaplanowano wystąpienie przedstawicielek Mysłowickiej Fundacji Po Pierwsze Człowiek i Stowarzyszenia na rzecz pomocy uczniom i szkole Nasze Dzieci działającego przy Zespole Szkół Specjalnych w sprawie powołania w Mysłowicach Centrum Organizacji Pozarządowych.

Ostatnie trzy godziny forum (17-20) poświęcone zostaną warsztatom. Pierwsze z nich – „Sprawdź się, czyli standardy formalno-prawne organizacji pozarządowych” – dotyczyć będą w szczególności aktualnych zmian prawnych w funkcjonowaniu stowarzyszeń zwykłych. Szkolenie to będzie odbywało się w oparciu o standardy „BIPnij dla przejrzystości i transparentności NGO”. Podczas kolejnego warsztatu, „Zasady pisania wniosków o dotacje” uczestnicy dowiedzą się m.in. jak prawidłowo stworzyć problematykę projektu i odpowiednio sformułować jego cele, w jaki sposób określić rezultaty projektu, jak badać ich osiągnięcie oraz jak prawidłowo stworzyć budżet. W ramach ostatniej lekcji warsztatowej przedstawione zostaną zasady rozliczania dotacji z budżetu miasta na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. Uczestnicy dowiedzą się, jakie dokumenty muszą przygotować do złożenia sprawozdania oraz jakich błędów unikać. Warsztaty będą prowadzone m.in. przez Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST Katowice oraz przedstawiciela urzędu miasta.

Dla uczestników forum przewidziano materiały informacyjne.

Nadesłano: UM
Komentarze