Mysłowice na festiwalu miast partnerskich w Czechach

Przedstawiciele urzędu miasta oraz Zespół Muzyki Dawnej Canta 8 września reprezentowali Mysłowice na IV Festiwalu Miast Partnerskich w czeskim Frydku-Mistku. Miasta promowały się na specjalnych stoiskach, a zespoły na scenie.

Pierwsza edycja festiwalu miała miejsce w 2014 r. i od tej pory za każdym razem przyciąga coraz więcej publiczności. Oprócz delegacji z Mysłowic na imprezie zaprezentowały się takie miasta, jak: Žilina ze Słowacji,  Bielsko-Biała, Żywiec i oczywiście Frydek-Mistek. Podczas wizyty nasza delegacja spotkała się z Michalem Pobuckým, prezydentem miasta Frydek-Mistek, i jego zastępcami.

Umowa partnerska pomiędzy Mysłowicami a Frydkiem-Mistkiem została podpisana 2 grudnia 2004 r. przez przedstawicieli obu miast. Jednocześnie, działając na podstawie umowy partnerskiej, 23 września 2016 r. podpisano porozumienie celem wspierania pożarnictwa, a podstawą jego zawarcia jest współudział miasta Frydek-Mistek w międzynarodowym obozie młodzieżowych drużyn pożarniczych.

Nadesłano: UM
Komentarze