Mysłowice przygotowują się do budowy cmentarza komunalnego

fot. Pixabay

Miasto rozpoczęło wieloletnią procedurę zmierzającą do uzyskania możliwości budowy cmentarza komunalnego. Miejska nekropolia w znacznym stopniu odciąży cmentarze parafialne, które już dzisiaj dysponują bardzo ograniczoną liczbą miejsc oraz umożliwi pochówek osób innego wyznania i niewierzących. Przyszły cmentarz powstałby przy ul. Obrzeżnej Zachodniej.

Zakładanie cmentarzy komunalnych to jedno z zadań własnych gminy. Mysłowice obecnie nie posiadają typowego cmentarza komunalnego, co powoduje znaczne przeciążanie nekropolii parafialnych oraz utrudnia pochówek osób nieznanych i bezdomnych. Ponadto osoby, które nie chcą być pochowane na cmentarzu wyznaniowym, zmuszone są do poszukiwania nekropolii poza granicami swojego miasta. – Nie możemy już dłużej czekać z realizacją tego zadnia, ponieważ staje się ono coraz bardziej palącym problemem. Na cmentarzach parafialnych po prostu nie ma miejsc – podkreśla Edward Lasok, prezydent Mysłowic.

Teren, który miasto chciałoby przeznaczyć pod budowę cmentarza, to kilka hektarów pomiędzy ul. Obrzeżną Zachodnią a Stadionową. Rozpoczęto już procedurę mającą na celu uzyskanie tzw. decyzji komunalizacyjnej, na mocy której wymieniony teren stanie się formalnie własnością gminy – w tej chwili jest własnością Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych. Jednocześnie toczy się postępowanie związane z ustaleniem „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego” i badań geologicznych, które są niezbędne przy tego rodzaju inwestycji.

Nadesłano: UM
Komentarze