Prezydent Lasok z absolutorium

fot. itvm.pl

18 głosów za, 4 przeciw i 1 wstrzymujący – tak głosowali radni podczas wczorajszego posiedzenia rady miasta, tym samym po raz siódmy udzielając prezydentowi Edwardowi Lasokowi absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu.

Przed głosowaniem prezydent przedstawił obszerne podsumowanie 2016 r., w którym znalazły się zarówno dane finansowe, rodzaje i wielkość wydatków, jak i przeprowadzone inwestycje. Nie przekonało ono jednak Eugeniusza Lelonka (PiS), Mariusza Wielkopolana (PiS), Tomasza Palki (radny niezrzeszony) ani Dariusza Wójtowicza (Wspólnie dla Mysłowic), którzy głosowali przeciwko udzieleniu absolutorium prezydentowi Lasokowi. Od głosu wstrzymał się tylko Józef Zajkowski (PiS).

Jak podkreśla rzecznik magistratu Kamila Szal, wykonanie budżetu za 2016 r. pozytywnie oceniła również Regionalna Izba Obrachunkowa, czyli organ nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych.

Jeśli jesteście ciekawi, jak wygląda podsumowanie wydatków, dochodów i części inwestycji, które zrealizowane zostały w ubiegłym roku w naszym mieście, kliknijcie tutaj.

Komentarze