P8, SP14 i MOK Brzezinka przejdą termomodernizację

fot. UM
Przedszkole nr 8fot. UM

Magistrat ogłosił przetarg na termomodernizację Przedszkola nr 8, Szkoły Podstawowej nr 14 i filii Mysłowickiego Ośrodka Kultury w Brzezince. Na remont dwóch pierwszych budynków miasto pozyskało ponad 1,8 mln zł dotacji ze środków unijnych, o dofinansowanie modernizacji MOK złożono już wniosek. Termin realizacji wszystkich inwestycji to koniec sierpnia 2018 r.

Prace obejmą docieplenie ścian i dachów placówek, wymianę drzwi, okien, parapetów, balustrad i rur spustowych. Ponadto na potrzeby ogrzewania budynków przedszkola i MOK planuje się przebudowę kotłowni z węglowych na gazowe oraz remont części sanitariatów. – Inwestycje przewidują też wykonanie elektrycznej instalacji podgrzewania rynien i spustów rynnowych, instalacji odgromowej oraz drenażu wód gruntowych odwadniających fundamenty wraz z przepompownią odprowadzającą wodę. Remonty przyczynią się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza na terenie miasta i znacznie obniżą koszty związane z ogrzaniem budynków - mówi Kamila Szal, rzecznik urzędu miasta.

Jak informuje magistrat, na chwilę obecną zostały złożone trzy wnioski dotyczące dotacji termomodernizacji budynków należących do miasta: Przedszkoli nr 1 i 16, Szkół Podstawowych nr 5 i 10, Placówki nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Pocztowej 20, MOK oraz budynku mieszkalnego przy ul. Reja 18a. Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania to ponad 8 mln zł.

Źródło: UM

Komentarze