Szkody górnicze na terenie ZS-P3. Miasto projektuje nową szkołę

fot. UM
fot. UM

Z końcem kwietnia ruszył przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej budowy nowego budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 wraz z salą gimnastyczną w dzielnicy Larysz. A wszystko to za sprawą szkód górniczych, które w znacznym stopniu oddziałują na placówkę.

Dokumentacja ma służyć planom wybudowania nowego obiektu ZS-P3 w dwóch etapach. W pierwszym z nich obok funkcjonujących aktualnie placówek ma powstać budynek szkolno-przedszkolny oddany do użytku uczniom przedszkola i szkoły oraz kadrze pedagogicznej i pracownikom obsługi. W drugim etapie stary budynek ma zostać wyburzony, a na jego miejscu ma stanąć sala gimnastyczna.

Obecny budynek ZS-P3 usytuowany jest na terenie, gdzie występują liczne szkody górnicze. Na tę chwilę wymaga on podjęcia prac remontowych, których koszt przewyższa budowę nowego obiektu. W trakcie projektowania wykonana zostanie również pełna dokumentacja geologiczno-inżynierska terenu, na którym powstaną nowe zabudowania, tak by wskazać odpowiednią ich konstrukcję. Od wyników tych badań zależeć będą dalsze kroki dotyczące inwestycji.

– Szkody, jakie poniósł i nadal ponosi budynek ZS-P3, są wynikiem eksploatacji górniczej. Czynimy starania, aby od odpowiedniego podmiotu otrzymać odszkodowanie, które zostanie przeznaczone na planowaną inwestycję. Rozmowy są w toku i wierzę w pozytywne ich zakończenie – mówi prezydent Edward Lasok.

Mieszkańcy Larysza od dłuższego czasu zgłaszają potrzebę budowy sali gimnastycznej, z której mogłyby korzystać zarówno uczęszczające do placówki dzieci, jak i wszyscy chętni, a co należy podkreślić, do dzielnicy stale napływają nowi mieszkańcy.

W projektowanym obiekcie miałoby powstać 12 oddziałów w części szkolnej, w tym osiem sal lekcyjnych i cztery pracownie specjalistyczne wraz z pozostałymi niezbędnymi pomieszczeniami, m.in. salą gimnastyczną, biblioteką z czytelnią, pokojem nauczycielskim, gabinetami, szatniami, toaletami, pomieszczeniami gospodarczymi i administracyjnymi. Część przedszkolna obejmowałaby pięć oddziałów, czyli pięć sal z przeznaczeniem dla 125 dzieci, szatnie, gabinety, toalety, pomieszczenia gospodarcze i administracyjne. W części wspólnej ma powstać kuchnia z zapleczem kuchennym i dwie stołówki, winda oraz kotłownia.

Nadesłano: UM
Komentarze