Są środki na termomodernizację budynku przy Mikołowskiej 4a

fot. UM
fot. UM

Mysłowice otrzymały kolejne dofinansowanie z puli środków unijnych. Dzięki blisko 855 tys. zł miasto wykona termomodernizację budynku przy ul. Mikołowskiej 4a oraz usunie i unieszkodliwi azbest, którym pokryty jest dach tej nieruchomości. Pełna wartość inwestycji wyniesie ponad 2,3 mln zł. Rozpoczęcie prac zaplanowano na przełom trzeciego i czwartego kwartału tego roku, natomiast zakończenie na przedostatni kwartał 2018 r.

Budynek przy ul. Mikołowskiej 4a jest zarządzany przez Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej, a mieści się w nim m.in. Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów oraz Prokuratura Rejonowa w Mysłowicach.

Na termomodernizację budynku o szacunkowej wartości ponad 1,6 mln zł miasto pozyskało 600 tys. zł, co stanowi 45% tzw. kosztów kwalifikowalnych. W ramach tego projektu zaplanowano prace związane z dociepleniem nieruchomości oraz modernizacją instalacji c.o. Dzięki inwestycji poprawiona zostanie efektywność energetyczna budynku, czyli zmniejszy się zapotrzebowanie na energię cieplną, a przez to zostaną obniżone koszty jego utrzymania. Jednocześnie zmniejszona będzie emisja zanieczyszczeń do atmosfery i poprawi się komfort jego użytkowania oraz estetyka.

Przedmiotem kolejnych prac będzie wymiana pokrycia dachu wykonanego z płyt azbestowo-cementowych. W ramach projektu zaplanowano również prace związane z przywróceniem, przy użyciu materiałów nieszkodliwych, stanu obiektu sprzed demontażu (montaż pokrycia, przebudowa kominów, docieplenie poddasza). Wartość całej inwestycji związanej z likwidacją azbestu oraz ociepleniem dachu i innymi pracami remontowymi to nieco ponad 700 tys. zł przy dofinansowaniu w wysokości ponad 253 tys. zł.

Nadesłano: UM
Komentarze