Czy moje miasto będzie częścią śląskiej metropolii?

Planowane granice związku
Planowane granice związku

Na to pytanie należy odpowiedzieć w konsultacjach społecznych, które ruszyły w Mysłowicach oraz w pozostałych 40 gminach województwa śląskiego. Dzięki nim samorządy dowiedzą się, czy mieszkańcy popierają inicjatywę wejścia do tworzonego związku metropolitalnego.

Każdy mieszkaniec ma prawo do udziału w konsultacjach, które w Mysłowicach odbywają się od 14 do 27 kwietnia. Wystarczy odpowiedzieć na pytanie: „Czy jest Pani/Pan za wejściem miasta Mysłowice w skład tworzonego w województwie śląskim związku metropolitalnego?”. Swoją opinię można przedstawić, wypełniając formularz konsultacyjny dostępny na stronach www.konsultacje.myslowice.pl lub www.myslowice.pl, w urzędzie miasta przy ul. Powstańców 1 albo w punkcie magistratu w Quick Parku.

Śląski związek obejmie największy obszar metropolitalny w kraju o powierzchni przekraczającej 2,3 tys. km kw., zamieszkały przez ponad 2,3 mln ludzi, czyli połowę ludności naszego województwa. Ponad 66% mieszkańców znajduje się w wieku produkcyjnym. Na tym terenie działa także ponad 200 tys. firm i przedsiębiorstw wytwarzających razem 8% PKB kraju.

Utworzenie metropolii pozwoli na wspólne działanie zrzeszonych gmin i realizowanie zadań nieosiągalnych finansowo oraz organizacyjnie dla pojedynczych miast. Centralizacja procesów gwarantuje oszczędności, czego przykładem jest wspólny zakup energii realizowany od pięciu lat przez Górnośląski Związek Metropolitalny, co dało wiele milionów oszczędności. Gminy będą mogły samodzielnie decydować o tym, co i za ile zostanie zrealizowane na ich obszarach administracyjnych. Dostaną również możliwość wpływania na kształtowanie całości związku, przy zachowaniu własnej odrębności i charakteru.

Polityka przestrzenna będzie zintegrowana, co oznacza kompleksowe i długofalowe planowanie inwestycji na terenie poszczególnych miast. Podmioty należące do związku będą wspólnie decydować o funkcjach miast i gmin – pozwoli to na uniknięcie powtarzania niektórych funkcji usługowych w sąsiednich gminach.

Metropolia będzie także organizowała spójny system transportu publicznego. Oznacza to nie tylko jeden bilet na pociąg, autobus i tramwaj. Komunikacja w ramach związku ma być przede wszystkim szybka, tania i wygodna, pozwalająca na sprawne dotarcie do docelowej lokalizacji. Planuje się również rozwój infrastruktury rowerowej, która będzie pozwalała na bezpieczne poruszanie się jednośladem w obrębie metropolii. Przed związkiem stoi także zadanie zaprojektowania nowoczesnej kolei metropolitalnej.

Głównym źródłem dochodów nowej metropolii będą wpływy z budżetu państwa pochodzące z podatku PIT. Według szacunków to kwota między 250 a 300 mln zł. Budżet zasilą także składki gmin. Środki te będzie można wykorzystać m.in. jako wkład własny pozwalający ubiegać się o wielomilionowe dotacje unijne. Będzie to stanowić koło zamachowe dla rozwoju gmin związku metropolitalnego.

Komentarze