Mogą powstać mieszkania socjalne, wspomagane i chronione

fot. Pixabay
fot. Pixabay

Mysłowice ubiegają się o kolejne unijne dofinansowanie, tym razem w celu utworzenia 20 mieszkań socjalnych oraz trzech wspomaganych i jednego chronionego. Mają one ułatwić lepszy start osobom w trudnej sytuacji życiowej, np. zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem. Wniosek do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego został złożony w lutym, natomiast planowany okres ukończenia inwestycji to grudzień 2018 r. Decyzja w sprawie dofinansowania znana będzie do końca maja.

Projekt zakłada utworzenie trzech mieszkań wspomaganych i jednego chronionego w kamienicy przy pl. Wolności 7, która znajduje się w obrębie centrum miasta. W tym celu przebudowane zostanie trzecie piętro budynku, w którym znajdują się obecnie siedziby straży miejskiej, prywatnych firm oraz mieszkania komunalne.

W lewej części kamienicy zaprojektowano jedno większe mieszkanie o całkowitej powierzchni 165 m kw., w którym wydzielono kuchnię i łazienki do wspólnego użytku przez lokatorów oraz trzy lokatorskie pokoje mieszkalne. Ponadto cały budynek został zaprojektowany jako dostępny dla osób niepełnosprawnych, ponieważ zaplanowano w nim wejścia na poziomie terenu, dźwig osobowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych oraz odpowiednie sanitariaty i wyposażenie.

Natomiast lokale przeznaczone na 20 mieszkań socjalnych zostały zaplanowane w pustostanach przy ul. Bytomskiej, Katowickiej, Oświęcimskiej, Powstańców, Chopina, Świerczyny i Ziętka. Zgodnie z projektem w tych lokalach zostaną przeprowadzone prace remontowe, jak wymiana podłóg, montaż pieców grzewczych oraz nowych instalacji sanitarnych, aby dostosować je do wymogów mieszkań socjalnych.

Nadesłano: UM
Komentarze