Mysłowice złożyły wniosek o środki na zagospodarowanie Promenady

fot. UM

Miasto stara się o dofinansowanie z  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadania „Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemszy w Mysłowicach – etap II – Promenada”, dzięki któremu planuje zagospodarowanie terenów Promenady. Decyzję o dofinansowaniu poznamy za ok. pół roku.

Tereny zielone Promenady rozciągają się wzdłuż Czarnej Przemszy od ujścia Boliny po rejon dawnej dzielnicy portowej (ul. Sułkowskiego i Rzeczna). Powierzchnia terenu objętego projektem to 9,52 ha – po zakończeniu jego realizacji obszar ten będzie co najmniej w 70% pokryty zielenią.

Zagospodarowanie Promenady będzie polegało na wycince drzew i krzewów, a następnie nowych nasadzeniach zieleni oraz budowie ścieżki edukacyjnej wokół stawów. Ponadto planuje się wykonanie miejsc do grillowania, górki saneczkowej, ogrodu kwiatowego oraz pergoli. W ramach inwestycji powstanie także plac zabaw dla dzieci, teren do gry w boule, kręgle i badmintona. Dodatkowo zostanie zamontowane oświetlenie parkowe, ławki, kosze na śmieci i zwierzęce odchody.

Teren po zakończeniu realizacji projektu będzie bezpłatnie dostępny dla mieszkańców. Ponadto inwestycja korzystnie wpłynie na poprawę jakości powietrza oraz izolację osiedla mieszkaniowego dzielnicy Stare Miasto od hałasu miasta.

Przewidywana wartość projektu to 7 176 037,29 zł, z czego dofinansowanie będzie stanowiło 85%: blisko 6 mln zł.

Ta inwestycja jest drugim etapem całościowego przedsięwzięcia, które uwzględnia kolejne obszary terenów zielonych: rejony stawu Hubertus oraz Park Zamkowy. Wniosek o dofinansowanie zadania „Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemszy w Mysłowicach – etap I Zamkowy” Mysłowice złożyły we wrześniu ubiegłego roku.

Nadesłano przez: UM
Komentarze