Nadkom. Dariusz Koniak pokieruje KMP

fot. KMP Sosnowiec

Wczoraj w rotundzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach odbyła się uroczystość powołania na stanowiska komendantów i zastępców komendantów komend miejskich i powiatowych. Mysłowicką jednostką policji pokieruje nadkom. Dariusz Koniak.

Rozkaz wręczył nadkom. Koniakowi Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach insp. Krzysztof Justyński. Nowy komendant wcześniej pełnił obowiązki zastępcy komendanta w KMP w Sosnowcu. Koniak zastąpił na stanowisku insp. Arkadiusza Więcka.

Komentarze