Czy w Mysłowicach powstanie kopalnia?

fot. UM Mysłowice

Dwie spółki starają się o zgodę na wydobycie złóż węgla zlokalizowanych na terenie naszego miasta. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach. Jak wygląda cała procedura uzyskania koncesji na wydobycie, kto wydaje najważniejsze decyzje i jaki jest w tym udział mysłowickiego samorządu?

Spółka Tauron Wydobycie to pierwszy z przedsiębiorców, który stara się o uzyskanie niezbędnych decyzji dla planowanego przedsięwzięcia. Nie będzie to nowy zakład na terenie Mysłowic, bo Tauron prowadzi już wydobycie w mieście. Ewentualne uzyskanie koncesji pozwoli natomiast spółce powiększyć obszar eksploatacji górniczej.

Obecnie Tauron Wydobycie S.A. prowadzi wydobycie pod częścią dzielnicy Dziećkowice – to tzw. obszar Brzezinka 1. Jeżeli RDOŚ utrzyma w mocy wydaną decyzję środowiskową, a minister środowiska wyda koncesję na wydobycie, obszar ten powiększy się i obejmie cały teren leśny do granicy zabudowań w dzielnicy Kosztowy.

Drugim z przedsiębiorców starającym się o zgodę na wydobycie złóż węgla jest spółka Brzezinka. Byłby to zupełnie nowy zakład górniczy na terenie Mysłowic, który swym zasięgiem planuje objąć fragmenty dzielnic Kosztowy, Brzezinka i Brzęczkowice. To tzw. obszar Brzezinka 3. Obecnie przedsiębiorstwo oczekuje na wydanie decyzji środowiskowej przez RDOŚ. Dokument ten da podstawę, by spółka mogła cialis vs viagra cost starać się o koncesję w ministerstwie środowiska.

W obu przypadkach tadalafil online miasto Mysłowice stanowi stronę, co oznacza, że na każdym etapie postępowania może zgłaszać swoje uwagi i zastrzeżenia co do planów spółek.

W generic tadalafil 20mg przypadku obszaru Brzezinka 1 (Tauron Wydobycie S.A.) główne zastrzeżenia zgłaszane przez mysłowicki samorząd dotyczyły wielkości i zasięgu oddziaływania zakładu górniczego. Pierwotnie obejmował on nieruchomości zlokalizowane przy ul. Dzióbka, jednak w odpowiedzi na zgłoszone uwagi obszar najsilniejszych oddziaływań ograniczony został do terenów leśnych i nie obejmuje żadnych zabudowań.

Spore wątpliwości budziły również zapisy w raporcie oddziaływania na środowisko przygotowanym przez spółkę Brzezinka. W uwagach zgłoszonych RDOŚ mysłowicki samorząd zwracał uwagę m.in. na stopień oddziaływania eksploatacji na powierzchnię ziemi, zagadnienia hydrologiczne czy istnienie starych, nieczynnych wyrobisk.

Każdy przedsiębiorca planujący wydobycie złóż węgla zobowiązany jest do opracowania i złożenia, w przypadku Mysłowic do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska cialis 30 minutes w Katowicach, raportu oddziaływania na środowisko. Po otrzymaniu tego dokumentu RDOŚ wszczyna postępowanie i zawiadamia strony o planach przedsiębiorcy. Następnie rozpoczyna się proces zbierania uwag i zastrzeżeń stron, do których firma planująca wydobycie zobowiązana jest http://tadalafilonline-genericcialis.com/ się ustosunkować. RDOŚ analizując wnioski stron oraz ewentualne zmiany wprowadzone przez przedsiębiorcę, wydaje decyzję środowiskową z określonymi obwarowaniami. Po jej wydaniu wszystkim stronom postępowania, w terminie 14 dni od podania do publicznej wiadomości, przysługuje prawo do odwołania się. Na podstawie uzyskanej decyzji firma planująca wydobycie może starać się o koncesję u ministra środowiska. Dopiero ten ostatni dokument daje prawo do rozpoczęcie prac prowadzących do wydobycia.

Przedsiębiorca górniczy odpowiada za powstałe szkody górnicze, ale także powinien dołożyć wszelkich starań, by było ich jak najmniej. Zadaniem samorządu jako strony obu postępowań jest dopilnowanie, by zapisy w wydanej przez ministra koncesji w jak największym stopniu chroniły mieszkańców i ich mienie.

Nadesłano przez: UM Mysłowice
Komentarze