fot. itvm.pl

Z końcem ubiegłego roku ruszyła budowa centrum handlowego Quick Park u zbiegu ul. Katowickiej i Obrzeżnej Północnej. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji podpisało umowę z wykonawcą inwestycji, spółką Real2b, na przejęcie ziemi z terenu budowy.

Badania z tamtego okresu nie stwierdziły niczego niepokojącego w jakości gleby. Ziemia trafiła na działkę przy ul. Bończyka należącą do MPWiK. Niebawem okazało się, że zawartość metali ciężkich w warstwach wierzchnich gleby z terenu budowy jest mocno przekroczona, miejska spółka przestała więc ją przyjmować.

Wówczas w sprawę włączył się Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach, który również przebadał grunt. Wyniki potwierdziły, że jest skażony. Inwestor został zobowiązany do zutylizowania tej ziemi, która nie trafiła jeszcze na teren MPWiK, na własną rękę. Następnie przeprowadzono badania głębszych warstw ziemi z terenu budowy. Nie stwierdzono tam przekroczeń zawartości metali ciężkich, a miejska spółka wznowiła przyjmowanie ziemi.

Glebę składowaną na Bończyku wziął pod lupę Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach. Według instytucji tylko niewielka część pobranego materiału posiada przekroczone stężenia metali. Miasto zleciło więc sprawdzenie tego niezależnej firmie Ekologus z Bielska Białej. Jak informuje magistrat, badania laboratoryjne pobranych próbek gruntu wykonane zostały w akredytowanym laboratorium JS Hamilton Poland S.A. z siedzibą w Gdyni, a ich wyniki są nam już znane.

– We wszystkich ośmiu punktach poboru stwierdzono, że jakość gruntu nie przekracza wartości dopuszczalnych i odpowiada wymaganym standardom określonym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi dla gruntów z grupy C, czyli terenów przemysłowych – tłumaczy rzecznik urzędu miasta Kamila Szal. – Ziemię badano pod kątem zawartości metali takich, jak: arsen, bar, chrom, cynk, kadm, kobalt, miedź, molibden, nikiel, ołów oraz rtęć. Otrzymany raport MPWiK przekaże do WIOŚ z wnioskiem o zakończenie postępowania. Jeżeli WIOŚ zakończy postępowanie, będzie to równoznaczne z zakończeniem postępowania przez Urząd Miasta Mysłowice – dodaje.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź swój komentarz
Proszę wpisz tutaj swoje imię