„Rodzina 500 plus”. Jak będzie wyglądał program w naszym mieście?

fot. Pixabay

Już za niespełna miesiąc w całej Polsce ruszy program „Rodzina 500 plus”. W Mysłowicach skorzystać będzie mogło z niego 6,2 tys. dzieci. Do rozdania w naszym mieście jest 27 mln zł. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, który będzie wypłacać świadczenia, trwają intensywne przygotowania.

Zanim rodziny, które kwalifikują się do uzyskania środków w ramach programu, otrzymają sławetne już 500 zł na dziecko, czeka je wypełnienie raz w roku kilkunastostronicowego wniosku.  – Formularze są już do pobrania na terenie Działu Świadczeń Rodzinnych przy ul. Powstańców 9 lub w głównej siedzibie MOPS przy ul. Gwarków 24. W formie elektronicznej można je pobrać również ze strony internetowej www.mops.myslowice.pl – informuje Adam Ochmański, kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych MOPS.

Ile pieniędzy dostaną Mysłowice? W 2016 r. przewidziano ponad 28 mln zł z państwowej kasy, które może trafić do 6 253 mysłowickich dzieci. W kolejnym roku będzie to już kwota ponad 37 mln zł. W pierwszym roku funkcjonowania programu 2% kwoty, która będzie wypłacana rodzinom, przeznaczone zostanie na wdrożenie i obsługę systemu. W kolejnych latach będzie to 1,5% całej kwoty.

Stanowiska do przyjmowania wniosków zostaną usytuowane na piętrze MOPS przy ul. Powstańców 9. Oprócz pięciu osób zatrudnionych do przyjmowania i rozpatrywania wniosków, do obsługi systemu potrzebny będzie także informatyk, księgowa, kasjerka, kadrowa oraz sprzątaczka na pół etatu.

Wnioski będą przyjmowane od 1 kwietnia. Będzie można je składać osobiście lub drogą elektroniczną za pośrednictwem portali ePUAP i emp@tia przy użyciu profilu zaufanego, jak również za pośrednictwem systemu ZUS – PUE oraz bankowości elektronicznej. Obecnie ministerstwo i gminy są w trakcie wdrażania wskazanych możliwości.

Przypomnijmy, że program zakłada przyznawanie 500 zł na drugie i kolejne dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia. W przypadku rodzin, których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę w rodzinie (lub 1 200 zł netto w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym), środki przyznawane będą również na pierwsze dziecko.

Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu trzech miesięcy od startu programu, czyli od 1 kwietnia do 1 lipca włącznie, wówczas świadczenie będzie wypłacone z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 r. Nie trzeba więc 1 kwietnia stanąć w drzwiach MOPS, żeby uzyskać świadczenie. Można to zrobić później.

Na co można przeznaczyć pieniądze? Co prawda nikt nie będzie sprawdzał, ale jeżeli pojawią się niepokojące sygnały, pracownicy MOPS dowiedzą się, że pieniądze wykorzystywane są niezgodnie z przeznaczeniem, pomoc pieniężna zostanie zamieniona na rzeczową lub usługową. – W przypadku zaistnienia wątpliwości w zakresie ewentualnego marnotrawienia środków Dział Świadczeń Rodzinnych MOPS będzie przeprowadzał wywiad celem potwierdzenia zasadności wydatkowania środków. Takowa możliwość będzie istniała również w przypadku wątpliwości dotyczących opieki nad dzieckiem, zarówno przed, jak i po wydaniu decyzji – mówi Ochmański.

500 zł będzie zwolnione z podatku dochodowego i nie będzie mogło zostać zajęte przez komornika, podobnie jak inne świadczenia dla rodzin. Nie będzie też wliczane do dochodu przy przyznawaniu innych świadczeń. Dodatek będzie przysługiwał również rodzicom, którzy sprawują opiekę naprzemienną.

Komentarze