Miasto połączy szkoły, zamiast je zamykać

fot. ARAmedia

Na styczniowej sesji rada miasta podjęła pakiet uchwał wprowadzających kilka porządkowych zmian w mysłowickiej oświacie. We wrześniu powstanie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, które połączy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, 2 i 3, a także utworzone zostaną Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 oraz Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi. Wprowadzenie zmian jest konsekwencją niżu demograficznego i stanowi alternatywne rozwiązanie dla zamykania szkół.

Zmiany w mysłowickiej oświacie powodowane są pogarszającą się sytuację demograficzną oraz wzrastającymi kosztami prowadzenia edukacji. Zastosowane rozwiązania pozwolą również na zmniejszenie kosztów utrzymania placówek.

Prezydent Mysłowic Edward Lasok podkreśla, że zamykanie szkół w naszym mieście nie wchodzi w rachubę. Dzięki długotrwałej współpracy i otwarciu się na dialog ze środowiskami reprezentującymi oświatę podejmowane są trudne, ale jak najmniej bolesne decyzje. – Rozwiązania, które wprowadzimy od września, były zaplanowane już wcześniej i ujęte zostały w strategii oświatowej. Polegają one na racjonalizowaniu kosztów. Każdą złotówkę chcemy wydać jak najrozsądniej – tłumaczy prezydent Lasok.

W ostatnich latach w okolicznych miastach, ze względu m.in. na zmniejszającą się liczbę uczniów, zamykano szkoły. W Mysłowicach wprowadzono zmiany, ale nie zamknięto ani jednej placówki. Postawiono m.in. na łączenie szkół w zespoły szkolno-przedszkolne lub przenoszenie do innych budynków oraz elastyczne zarządzanie.

Reorganizacja pozwoli na zmniejszenie wydatków. Zyskają na tym również nauczyciele, którzy nie posiadali etatu w jednej szkole i musieli go uzupełniać godzinami w innych szkołach. Dublowanie ułamków etatu w poszczególnych placówkach powoduje, że miasto ponosi podwójne koszty oskładkowania tych niepełnych etatów. Praca w jednej szkole czy zespole szkół jest o wiele łatwiejsza w organizacji niż uzupełnianie etatu w kilku różnych placówkach.

Zgodnie z przewidywaniem demografów każdego roku spada liczba dzieci w szkołach. Jeszcze dziesięć lat temu do mysłowickich szkół uczęszczało ponad 12 tys. uczniów, a w obecnym roku szkolnym liczba ta zmniejszyła się już o ponad 2 tys. dzieci.

Mysłowicka oświata od lat pochłania największy procent miejskiego budżetu. Kilka lat temu przeznaczano na nią ponad 50% środków z budżetu miasta. W tym roku na jej utrzymanie przeznaczonych zostanie ponad 119 mln zł, czyli ok. 40% budżetu.

Największe zmiany zajdą w mysłowickich zespołach szkół ponadgimnazjalnych. W miejscu obecnego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 utworzone zostanie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach. W jego skład wejdą ponadto Technikum nr 1, 2 i 3 oraz Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. Wprowadzone zmiany mają na celu dostosowanie wielkości i struktury kształcenia do zmniejszającej się liczby uczniów. Pozwolą również na optymalne wykorzystanie bazy i kadry szkół, a ponadto wyspecjalizowanie się szkół w prowadzonych kierunkach kształcenia, by mysłowickie placówki nie stanowiły dla siebie konkurencji. Niebawem ogłoszony zostanie konkurs na dyrektora nowo powstającej szkoły.

Również we wrześniu utworzony zostanie Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w miejscu dawnej Szkoły Podstawowej nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi i Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi. Połączenie szkół pozwoli na usprawnienie zarządzania placówkami, efektywniejsze wykorzystanie bazy lokalowej, racjonalne zatrudnianie kadry oraz dostosowanie pracy szkoły do względów demograficznych.

Trzecia ze zmian, czyli utworzenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4, przyniesie wszystkie wyżej wymienione korzyści, a także pozwoli na ewentualne zwiększenie zasobu lokalowego przedszkola. Ma to szczególne znaczenie w kontekście zmian, które obowiązywać będą od września tego roku, na mocy których 6-latki nie będą objęte już obowiązkiem szkolnym.

Na lutowej sesji rady miasta przedstawiony zostanie kolejny projekt uchwały dotyczący utworzenia Zespołu Szkolnego nr 1, w skład którego wejdą Szkoła Podstawowa nr 10 i Gimnazjum nr 4.

Nadesłano przez: UM Mysłowice
Komentarze