Gospodarka odpadami – przetarg rozstrzygnięty

fot. foter.com

8 stycznia urząd miasta wyłonił wykonawcę zadania pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta Mysłowice”. Od 1 lutego usługę tę będzie świadczył Zakład Oczyszczania Miasta Mysłowice. Nowa umowa wiąże się także ze zmianami stawek i zasad segregacji oraz wprowadza udogodnienia dla mieszkańców.

Poprzednia umowa na wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych zawarta w 2013 r. z ZOMM obowiązywała do końca 2015 r. Konieczny był więc kolejny przetarg i wybór wykonawcy zadania na następne lata. Do przetargu stanęło tylko konsorcjum Zakład Oczyszczania Miasta Mysłowice oraz Remondis Sp. z o.o. i to ono realizować będzie to zadanie do 30 czerwca 2017 r. Miesięczny koszt całego systemu wyniesie przez najbliższe 17 miesięcy blisko 776 tys. zł.

Od lutego zmianie ulegnie także system segregacji – pojawią się nowe pojemniki, wyłącznie na papier, oznaczone kolorem niebieskim. Właśnie w nich powinny być składane zeszyty, gazety, kartony, reklamy, foldery, papierowe opakowania oraz zapisane lub zadrukowane kartki papieru.

Nowa umowa wprowadza także zmianę częstotliwości wywozu odpadów suchych i wielkogabarytowych w zabudowie wielorodzinnej do dwóch razy na miesiąc. Ponadto planuje się także budowę dodatkowego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w południowych dzielnicach miasta.

Wprowadzane zmiany oraz wzrost kosztów systemu gospodarowania odpadami wiąże się także ze zmianą stawki. Od 1 lutego za odpady segregowane zapłacimy 12 zł od osoby, a za niesegregowane 21 zł od osoby.

Nadesłano przez: UM Mysłowice
Komentarze