Są wyniki badań gruntu z terenu budowy Quick Parku

fot. itvm.pl

Urząd miasta otrzymał od Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska wyniki badań gruntu z terenu budowy centrum handlowego Quick Park Mysłowice. Z uwagi na przekroczone wartości dopuszczalnych poziomów metali ciężkich podjął działania zmierzające do zabezpieczenia mas ziemnych zwiezionych z terenu budowy na teren Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.

W celu określenia kierunków najbliższych działań MPWiK nawiązał współpracę z Instytutem Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach. Instytut jest placówką naukowo-badawczą nadzorowaną przez ministra środowiska.

IETU przeprowadzi badania zwiezionych z terenu budowy mas ziemnych i zaproponuje dalsze etapy postępowania.

Jednocześnie magistrat informuje, że nie ma konieczności przerywania trwającej budowy Quick Parku. Realizowana inwestycja nie pogorszy obecnych warunków środowiskowych.

Nadesłano przez: UM Mysłowice
Komentarze