Papier – ważny śmieć. Nowy pojemnik w altanach śmietnikowych

Nowy system gospodarowania odpadami funkcjonuje w Polsce od połowy 2013 r. i wciąż wymaga udoskonalenia. Zmiana złych nawyków utrwalonych przez

wiele lat wymaga czasu i wydaje się być to naturalne. Jednak to nie jedyna przeszkoda, z którą muszą zmagać się polskie miasta. Normy narzucone przez Unię Europejską co do ilości odzyskanych odpadów nadających się do przetworzenia są źródłem znacznie większych obaw. By osiągnąć wymagane unijne normy, Mysłowice od lutego 2016 r. wprowadzą dodatkową frakcję odpadów do segregacji – papier.

W lipcu 2013 r. Mysłowice wprowadziły podział odpadów na suche (metal, plastik i papier), mokre (odpady biodegradowalne i zmieszane) oraz szkło użytkowe (białe i kolorowe). Kluczem do sukcesu byłoby prowadzenie prawidłowej zbiórki selektywnej, zgodnej z powyższymi zasadami, przez wszystkich mieszkańców miasta. Mieszkający w domach jednorodzinnych częściej stosują się do obowiązujących przepisów, podczas gdy w zasobach wielorodzinnych sporo jest jeszcze do poprawy.

Konsekwencjami braku segregacji, a co za tym idzie nieosiągnięciem przez miasto wystarczająco wysokich poziomów recyklingu, są wysokie kary finansowe narzucane przez UE na miasta. Aby temu zapobiec, od lutego 2016 r. Mysłowice planują wprowadzić dodatkowy strumień odpadów do segregacji – papier. W praktyce oznacza to, że w altanach śmietnikowych i na podwórkach pojawią się dodatkowe kontenery na ten odpad i nie będzie on składowany już w pojemnikach na tzw. odpady suche.

– Praktyka w mieście pokazała małą efektywność zbiórki papieru, który może nadawać się do przetworzenia. Odpady zmieszane, tzw. mokre, wrzucane do kontenera na odpady suche, gdzie gromadzony był do tej pory papier, powodowały, że nie nadawał się on już do przetworzenia. Większe możliwości uzyskania czystszego produktu, a zatem i zwiększenia poziomu recyklingu, daje osobna zbiórka tego surowca – tłumaczy Piotr Buchta, kierownik zespołu gospodarki odpadami.

Papier od lutego 2016 r. wyrzucać należy do pojemników oznaczonych kolorem niebieskim. Do tej kategorii odpadów należeć będą zatem zeszyty, gazety, kartony, reklamy, foldery, papierowe opakowania czy wszelkie zapisane lub zadrukowane kartki papieru.

W przypadku wątpliwości do dyspozycji mieszkańców pozostają pracownicy wydziału ochrony środowiska dostępni pod numerem telefonu 32 317 11 62 oraz adresem e-mail smieci2013@myslowice.pl.

Nadesłano przez: UM Mysłowice
Komentarze