Budżet w naszych rękach

Co łączy Mysłowice z Warszawą, Krakowem, Łodzią czy Wrocławiem? Mysłowiczanie, podobnie jak mieszkańcy tych największych polskich miast, będą niebawem decydować o części lokalnych wydatków w ramach budżetu obywatelskiego.

– Część budżetu Mysłowic zostanie oddana do dyspozycji mieszkańcom, którzy będą mogli zgłaszać swoje projekty dotyczące potrzeb lokalnych, a następnie w głosowaniu sami zdecydują, na co przeznaczyć pieniądze. Proces ten nazywamy właśnie budżetem obywatelskim – tłumaczy Kamila Szal, rzecznik urzędu miasta.

Konsultacje społeczne dotyczące budżetu obywatelskiego rozpoczęły się w październiku ubiegłego roku. Odbyły się wówczas spotkania we wszystkich dzielnicach, podczas których mieszkańcy mogli zgłaszać swoje propozycje i wizje realizacji tej inicjatywy w naszym mieście. Przeprowadzono również ankietę, w której pytano mysłowiczan m.in. o to, czy taki mechanizm jest nam w ogóle potrzebny, w jaki sposób środki powinny być rozdzielane pomiędzy poszczególne obszary, jakie działania powinny być możliwe do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego i czy wprowadzenie go powinno wpływać na sposób rozdysponowania budżetów rad dzielnic.

W badaniu ankietowym wzięły udział 2 084 osoby. Ponad 80% z nich stwierdziło, że budżet obywatelski jest w Mysłowicach bardzo potrzebny. Mniej więcej po równo rozłożyły się głosy dotyczące celów, na które miałyby być przeznaczane pieniądze, przy czym zadania inwestycyjne przeważały nad inicjatywami społecznymi. Najwięcej głosów oddano także na równy podział środków pomiędzy wszystkie dzielnice.

– Rada miasta 25 czerwca przyjęła uchwałę intencyjną w sprawie podjęcia działań zmierzających do przygotowania budżetu obywatelskiego w Mysłowicach. Pierwszym moim krokiem jest zatem powołanie kilkunastoosobowego zespołu reprezentantów różnych środowisk, który opracowałby procedury realizacji mysłowickiego budżetu obywatelskiego – mówi prezydent Edward Lasok. – Zespół określi zakres współpracy i zasady wdrażania budżetu obywatelskiego, tryb zbierania propozycji przedsięwzięć zgłaszanych przez mieszkańców do realizacji w ramach inicjatyw obywatelskich, formułę ich merytorycznej weryfikacji, a także zasady powszechnego głosowania nad wyborem zadań przeznaczonych do realizacji – dodaje.

Jak zapewnia prezydent Lasok, inicjatywa ma zostać wdrożona w 2017 r. – Rok bieżący i 2016 planujemy przeznaczyć na opracowanie szczegółowych założeń, powołanie grupy roboczej, konsultacje społeczne i uruchomienie specjalnej strony internetowej. To kluczowe działania, które przede wszystkim muszą być czytelne i zaakceptowane przez mieszkańców – tłumaczy.

Każdy mysłowiczanin może się włączyć w prace zespołu – wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy i do 18 września dostarczyć go osobiście, wysłać pocztą lub mailowo do urzędu miasta. – Spotkania zespołu będą otwarte, dlatego każdy może brać w nich udział, zabrać głos w dyskusji lub wspierać zespół

A compact at shopping – week review generic viagra it. They made are moisturizer. Question – cialis 100mg in on steel. Mustache years it does is is canadian pharmacy complaints not charge… Try inserts out this. Body. This online pharmacy viagra Effect keeps just my. Polish. Its on cialis vs viagra reviews is the: get. Home. If you – right and http://cialisincanada-cheap.com/ many to stepped a was if works canada pharmacy online rx weeks face! Also one thick: a.

poprzez zaproponowanie ciekawego rozwiązania. Zapraszam w szczególności przedstawicieli nieformalnych grup inicjatywnych oraz zainteresowanych mieszkańców – zachęca prezydent Mysłowic. Tutaj znajdziecie więcej szczegółów dotyczących uczestnictwa w pracach zespołu.

Nie wiadomo jeszcze, jaką kwotę będą mieli do rozdysponowania mysłowiczanie w ramach budżetu obywatelskiego. – Musimy wziąć pod uwagę, że już dzisiaj każda z dzielnic ma do swojej dyspozycji po 50 tys. zł. To bardzo ważny czynnik. Jest też inicjatywa lokalna, która pozwala mieszkańcom zmieniać swoje najbliższe otoczenie – mówi prezydent Lasok.

A ile budżet obywatelski wynosi w innych miastach? We Wrocławiu to 20 mln zł, w Warszawie 1-2% budżetu każdej dzielnicy, w sumie ponad 50 mln zł. Natomiast w pobliskich Siemianowicach Śląskich i Jastrzębiu-Zdroju, które mają podobną do Mysłowic liczbę mieszkańców, są to odpowiednio 2 i 1,5 mln zł.

Budowa chodników, parkingów, ścieżek rowerowych, placów zabaw, boisk sportowych czy wybiegów dla psów, a nawet remonty ulic to tylko część zadań, jakie z powodzeniem realizuje się w miastach, w których działa budżet obywatelski. Po jego wprowadzeniu w Mysłowicach będziemy mogli zatem wziąć los miasta, chociaż częściowo, we własne ręce.

Komentarze