Wielka Skotnica po gruntownej przebudowie

fot. UM Mysłowice

Zgodnie z planem zakończyła się przebudowa ul. Wielka Skotnica na całej jej długości. Kompleksowy remont wraz z wymianą urządzeń podziemnych trwał od 2014 r. i kosztował ponad 5 mln zł.

Przebudowa ul. Wielka Skotnica rozpoczął się już w styczniu 2014 r. od prac Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. MPWiK oraz firmy zewnętrzne metodą tradycyjną zmodernizowały 319 m kanalizacji. Podczas prac na odcinku 1046 m sieci zastosowano także nowoczesną metodę nieinwazyjną. Technologia rękawa żywicznego zastosowana została w Mysłowicach po raz pierwszy, co pozwoliło na uszczelnienie i rozdzielenie kanalizacji sanitarnej od deszczowej.

Remont drogi podzielony został na trzy etapy. Konsorcjum firm P.P.U.H. Libud s.c. w Sosnowcu i Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych w Katowicach wykonało pierwszy etap modernizacji ulicy, który oprócz wymiany nawierzchni objął także budowę czterech zatok autobusowych i chodnika po jednej stronie jezdni. Ten etap przebudowy kosztował ponad 2,2 mln zł i dotyczył odcinka od posesji nr 42 do skrzyżowania z ul. Janowską.

Przetarg na drugi i trzeci etap modernizacji ul. Wielka Skotnica wygrała firma P.P.U.H. Libud kwotą ponad 1,2 mln zł. W drugim etapie inwestycji, od ronda na skrzyżowaniu z ul. Armii Krajowej do posesji nr 42, przeniesiono przystanek autobusowy z rejonu ronda, dzięki czemu powstało 15 dodatkowych miejsc parkingowych oraz wybudowano chodnik po jednej stronie jezdni. Etap trzeci od skrzyżowania z ul. Janowską do skrzyżowania z ul. 1000-lecia Państwa Polskiego objął całkowitą wymianę obecnej nawierzchni oraz budowę chodników po obu stronach jezdni.

Łączna długość remontowanych odcinków wyniosła 1,4 km i objęła wycinkę drzew, remont nawierzchni, zatok autobusowych, zjazdów, chodników oraz miejsc postojowych. W miejscach, gdzie pozwalały na to tereny zielone, zaprojektowano dodatkowe miejsca parkingowe.

Od środy 1 lipca autobusy nr 44, 223 oraz 292 w obu kierunkach kursować będą już ul. Wielka Skotnica. Tym samym linie wracają na swoje docelowe trasy z obsługą przystanków Mysłowice Staszica i Mysłowice Wielka Skotnica w ich stałych lokalizacjach.

Dodatkowo przystanek Janów Osiedle Chopina przeniesiony został na ul. Moniuszki, w miejsce z zatokami autobusowymi. Jednocześnie zmieniona została nazwa przystanku na Janów Osiedle Chopina Park.

Również od 1 lipca linia nr 44 kursować będzie przez dzielnicę Szopienice w Katowicach.

Nadesłano przez: UM Mysłowice
Komentarze