Reprezentacja G2 pojedzie do Koszęcina

fot. nadesłano

Gimnazjum nr 2 im. Noblistów Polskich od wielu lat uczestniczy w Wojewódzkim Konkursie Edukacja regionalna w szkole „Proszę was, pozostańcie wierni temu dziedzictwu…” – Jan Paweł II, którego organizatorami są Wojewoda Śląski i Śląski Kurator Oświaty.

Celem konkursu, a zarazem prowadzonej w szkole edukacji regionalnej jest „poszerzenie wiedzy o zagadnienia związane z historią i kulturą własnego regionu i jej związkach z kulturą narodową, rozbudzanie i wzmacnianie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej oraz kształtowanie odpowiednich postaw społecznych przygotowujących uczniów do dojrzałego życia w strukturach regionalnych, narodowych
i  państwowych”.

W każdej z poprzednich edycji konkursu działania uczniów G2 w zakresie poznawania „dziedzictwa kulturowego regionu” były wysoko oceniane i zwykle przysłowiowy „włos” dzielił ich od finału. Tym razem jednak los uśmiechnął się do nich – jako jedyna szkoła z Mysłowic G2 znalazło się w ścisłej czołówce, w gronie pięciu gimnazjów, pięciu szkół podstawowych i pięciu przedszkoli zakwalifikowanych do decydującej rozgrywki, która będzie miała miejsce 11 czerwca w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie.

W skład sześcioosobowej reprezentacji szkoły i miasta wchodzą: Natalia Szott, Sandra Kurzeja, Sandra Korus, Michał Jałowiec, Kevin Kaniaburka, Dominika Noras i Magdalena Kapica. Opiekunami drużyny są: mgr Ksymena Paździor-Mucha, mgr Małgorzata Szulc i mgr Jarosław Sitko.

Motywem przewodnim tegorocznej, szóstej edycji konkursu jest hasło: „Region, ludzie, krajobraz”. Po pomyślnej ocenie działań szkoły w temacie poznawania rodzimej tradycji, kolejnym zadaniem było przygotowanie pisemnej informacji potwierdzającej spełnienie zadeklarowanych w karcie zgłoszenia kryteriów według wyznaczonych obszarów. Na podstawie tych materiałów komisja wojewódzka wyłoniła 54 placówki oświatowe, w tym 16 gimnazjów, do rejonowego etapu konkursu. Następnym wyzwaniem była realizacja projektu edukacyjnego z kręgu tematycznego „Zmiany krajobrazu w najbliższej okolicy (miejscowości/mieście, dzielnicy, gminie)”. Tym razem gimnazjaliści przygotowali film ilustrujący metamorfozę wielu miejsc w Mysłowicach i najbliższej okolicy na przestrzeni mijających lat, który okazał się na tyle interesujący, że jury zaszeregowało ich do ścisłej czołówki trzeciego etapu wojewódzkiego.

Obecnie uczniowie pracują nad kolejnymi wyznaczonymi zadaniami i przygotowują się teoretycznie do gry terenowej, która zostanie przeprowadzona na obszarze Zespołu Parkowo-Pałacowego w Koszęcinie.

Nadesłano przez: GŁŁ, G2
Komentarze