Zmiany w przepisach ruchu drogowego

fot. KMP Mysłowice

11 kwietnia weszły w życie nowe przepisy dotyczące wysokości mandatów za wybrane rodzaje wykroczeń w ruchu drogowym. Sprawdźcie, co się zmieniło!

Od tej pory kierowcy, którzy nie mając do tego uprawnień, oznaczą pojazd kartą parkingową i zaparkują na miejscu przeznaczonym dla osoby niepełnosprawnej, muszą się liczyć z mandatem karnym w wysokości 800 zł. Za samo nieuprawnione posługiwanie się kartą parkingową dla osób niepełnosprawnych grozi 300 zł mandatu.

31 sierpnia 2014 r. wprowadzony został obowiązek noszenia elementów odblaskowych dla pieszych, którzy poruszają się poza terenem zabudowanym po zmroku. Rozporządzenie zakłada, aby nie określać konkretnej wysokości mandatu dla osoby, która nie spełni tego obowiązku, tylko wskazać jej górną granicę do 100 zł.

Zmiany regulują także kwestie mandatów m.in. dla nietrzeźwych rowerzystów. Od listopada 2013 r. kierowanie pojazdem innym niż mechaniczny pod wpływem alkoholu jest wykroczeniem, a nie przestępstwem. Zgodnie z rozporządzeniem nietrzeźwy rowerzysta będzie mógł zostać ukarany mandatem w wysokości 500 zł, natomiast za stan po użyciu alkoholu (od 0,2 do 0,5 promila) grozić będzie od 300 do 500 zł mandatu.

Mandaty w wysokości 100 zł dostaną także osoby, które poruszają się czterokołowcem, np. quadem, bez kasku.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w pełnym brzmieniu znajdziecie tutaj.

Źródło: KMP Mysłowice

Komentarze