W Parku Zamkowym posadzą nowe rośliny

fot. ARAmedia

Urząd Miasta Mysłowice otrzymał dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 80% wartości inwestycji na pielęgnację zabytkowej zieleni oraz nasadzenie krzewów w Parku Zamkowym. Szacunkowy koszt prac to ponad 200 tys. zł.

W ramach inwestycji magistrat planuje wycinkę 79 nierokujących szans na przeżycie drzew oraz nasadzenie 797 krzewów. Nowe rośliny, m.in. magnolia, forsycja, perukowiec, róża czy jałowiec pojawią się na obecnie pustym terenie, jakim jest wejście do parku od strony placu Mieroszewskich. Następnie planowane jest obsadzenie wejścia do parku od strony ul. Gwarków oraz zasadzenie pojedynczych, nowych drzew w miejsce wyciętych.

Drzewa rosnące na terenie parku poddane będą pielęgnacji, która poprawi ich stan zdrowotny oraz wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa osób tam przebywających. Warto wspomnieć, że w Parku Zamkowym rosną trzy drzewa, które ustanowiono pomnikami przyrody. Są to: dąb czerwony, klon pospolity i klon jawor.

Prace związane z nasadzeniami i wycinką drzew rozpoczną się najpóźniej z początkiem czerwca i potrwają do końca października. Inwestycję poprzedzi przetarg, którego celem będzie wyłonienie wykonawcy zadania.

Środki pozyskane z WFOŚ przeznaczone zostaną na pierwszy etap prac z zakresu pielęgnacji zabytkowej zieleni. Kolejne etapy, w ramach których nasadzone zostaną drzewa i krzewy w środkowej części parku i na skarpie od ulicy Bytomskiej, realizowane będą w późniejszym okresie.

Nadesłano przez: UM Mysłowice
Komentarze