Mostostal naprawi cztery ulice w mieście

fot. UM Mysłowice

27 marca Urząd Miasta Mysłowice podpisał umowę na przebudowę ul. Kotarbińskiego, Kownackiej, Szelburg-Zarembiny i Zegadłowicza. Przetarg wygrała firma Mostostal Zabrze kwotą ponad 1,8 mln zł. Inwestycję planuje się zakończyć jeszcze w 2015 roku.

– Ulice wchodzące w zakres inwestycji znajdują się w dzielnicy Morgi. Ich główna odnoga, ul. Kotarbińskiego, łączy się z ul. Wybickiego z jednej i Kochanowskiego z drugiej strony. Inwestycja stanowi ważne połączenie istniejącej zabudowy mieszkaniowej z całym układem komunikacyjnym miasta – mówi Kamila Szal, rzecznik mysłowickiego magistratu.

– Obecnie ul. Kownackiej, Szelburg-Zarembiny oraz Zegadłowicza wyłożone są nawierzchnią tłuczniową lub częściowo kostką brukową. Ul. Kotarbińskiego posiada z kolei nawierzchnię asfaltową wymagającą przebudowy. Inwestycja obejmie budowę nowej nawierzchni na długości ponad 1,2 km wraz odwodnieniem, które będą zapewniać istniejące i zaprojektowane wpusty uliczne podłączone do istniejącej kanalizacji deszczowej. Ponadto wybudowane zostaną chodniki oraz niezbędne zjazdy do posesji – dodaje.

Źródło: UM Mysłowice

Komentarze