Jesteś za powstaniem dzielnicy Ławki?

fot. foter.com

Kilka tygodni temu mieszkańcy Ławek przesłali do rady miasta wniosek o przyznanie ich miejscu zamieszkania statusu osobnej dzielnicy. Decyzja w tej sprawie musi zostać przesunięta, gdyż zmieniła się treść wniosku.

Sprawa miała zostać poddana głosowaniu podczas ostatniego posiedzenia rady miasta. Nowa dzielnica Ławki miała obejmować ul. Murckowską, Kasprowicza i Makuszyńskiego. Teraz jednak wniosek uległ rozszerzeniu o ul. Krasowską i Plebiscytową należące obecnie do dzielnicy Krasowy.

W sprawie nowej dzielnicy do 12 marca prowadzone będą konsultacje społeczne na terenie Wesołej i Krasów. Mieszkańcy obu dzielnic swoje opinie mogą wyrażać w ankietach oraz internecie. Ankiety są dostępne w Przedszkolach nr 15, 17 i 18, filii Mysłowickiego Ośrodka Kultury w Krasowach, bibliotece w Wesołej i salce przy kościele w Ławkach. Uwagi i wnioski są też zbierane za pośrednictwem strony www.konsultacje.myslowice.pl.

Komentarze