Rów Kosztowski zmodernizowany

fot. UM Mysłowice

Już w połowie grudnia dobiegła końca modernizacja Rowu Kosztowskiego. Zamulone i nieregularne dno cieku wodnego odzyskało swój właściwy kształt, dzięki czemu może spełniać swoją rolę. Inwestycja kosztowała ponad 330 tys. zł.

Odcinek Rowu Kosztowskiego, który został wyremontowany, znajduje się w dzielnicach Kosztowy i Krasowy w rejonie ul. Zielnioka, Gagarina i PCK. W ramach inwestycji zmodernizowano blisko 600 m cieku wodnego od działki 1563/39 znajdującej się w pobliżu ul. Gagarina do działki 1503/102 znajdującej się przy ul. PCK.

Inwestycję przeprowadził Zakład Instalacyjno-Inżynieryjny Jan Chmielarski z Chełmka wyłoniony w postępowaniu przetargowym. W ramach modernizacji wartej ponad 265 tys. zł odmulono i ukształtowano dno oraz usunięto kolidujące drzewa i krzewy, ukształtowana została skarpa, dzięki czemu nowo powstałe koryto zapewnia możliwość prawidłowego odprowadzania wód. Zarówno dno jak i skarpa umocnione zostały płytami ażurowymi. W ramach inwestycji oczyszczony został przepust pod torami kolejowymi oraz pod ul. Gagarina, ponadto jeden z przepustów został odtworzony i na remontowanym odcinku powstał kolejny. Uzupełnieniem powyższych prac było również utwardzenie koryta cieku wodnego.

Modernizacja Rowu Kosztowskiego to istotna inwestycja z uwagi na fakt, że ciek wodny będzie odbiornikiem wód deszczowych również z nowo wybudowanej kanalizacji deszczowej na ul. PCK.

Nadesłano przez: UM Mysłowice
Komentarze