Kilkumilionowy remont ul. PCK

fot. UM Mysłowice

W najbliższym roku ulicę PCK, na odcinku od ronda do ul. Wita Stwosza, czekają spore zmiany. Wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa, która zastąpi przydrożne rowy oraz rozpocznie się budowa nowej nawierzchni jezdni oraz chodnika. Ta kilkumilionowa inwestycja zakończy się najpóźniej w pierwszym kwartale 2016 roku.

Ulica PCK położona jest w dzielnicy Krasowy i często, z uwagi na brak kanalizacji deszczowej, podczas intensywnych opadów deszczu bywa nieprzejezdna na skutek tworzących się rozlewisk wodnych. Zalewne są również zlokalizowane przy niej budynki i posesje.

Obecnie system odwadniający jezdnię tworzą przydrożne rowy, do których spływa woda podczas opadów. Odwodnienie to jest jednak niewystarczające i już niestosowane, stąd potrzeba budowy kanalizacji deszczowej przed remontem nawierzchni jezdni.

Istniejące rowy przydrożne zostaną zlikwidowane, a ich dotychczasową funkcję zastąpią kolektor deszczowy, studnie rewizyjne i uliczne studzienki ściekowe połączone w jeden system odwadniający z zaprojektowanym dodatkowo w pasie drogowym tzw. drenażem francuskim. Dzięki tej metodzie woda deszczowa przedostająca się do kanalizacji pozbawiona będzie zamulenia, dłuższy będzie okres bezawaryjnej pracy drenażu, a także mniejsze koszty jego eksploatacji. Co ważne, na skutek osunięcia się gruntu bądź szkód górniczych, co w tym terenie ma szczególne znaczenie, drenaż nie ulegnie uszkodzeniu.

Równocześnie z budową kanalizacji deszczowej odbywać się będą prace drogowe polegające na wymianie nawierzchni jezdni wraz ze zjazdami do posesji oraz budowie jednostronnego chodnika.

Rów Kosztowski, który będzie odbiornikiem wód deszczowych z nowo wybudowanej kanalizacji deszczowej, jeszcze w tym roku zostanie zmodernizowany. Odmulone i wyprofilowane zostanie dno, usunięte kolidujące drzewa i krzewy, ukształtowana skarpa, dzięki czemu nowo powstałe koryto zapewni możliwość prawidłowego odprowadzania wód. Inwestycja o wartości ponad 265 tys. zł zakończona zostanie na początku grudnia.

Wartość przebudowy ulicy PCK znana będzie po wyłonieniu wykonawcy robót budowlanych. Całkowity koszt przebudowy powiększą koszty wszystkich tych zadań projektowych i budowlanych, które należało zrealizować jeszcze przed zasadniczym postępowaniem przetargowym – tylko w 2014 roku wykonano prace o wartości blisko 300 tys. zł.

Nadesłano przez: UM Mysłowice
Komentarze