II Otwarte Mistrzostwa Mysłowic w Biegu i Nordic Walking

Plakat promujący wydarzenie

Fundacja Sportu i Sztuki Fenix już po raz drugi zaprasza wszystkich mieszkańców naszego miasta na Otwarte Mistrzostwa Mysłowic w Biegu i Nordic Walking.

Zawody odbędą się 20 września w ramach festynu z okazji Dni Janowa i mają na celu promocję miasta i całego województwa śląskiego, ale przede wszystkim krzewienie ducha sportowej rywalizacji i zdrowego trybu życia.

Zawodnicy nordic walking wystartują w marszu na 5 km, zaś biegacze mają do wyboru dwa dystanse:  5 i 10 km.

Biuro zawodów ulokowane w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 przy ul. Mikołowskiej 44 będzie czekać na zawodników od godziny 10. Opłata startowa przy rejestracji na stronie www.fsis.pl i wpłacie na konto do 10 września wynosi 30 zł, po tym terminie i w biurze zawodów – 50 zł.

Bieg jest otwarty zarówno dla biegaczy zrzeszonych w klubach, jak i dla amatorów, którzy wypełnili formularz zgłoszeniowy, uiścili opłatę startową oraz posiadają aktualne badania lekarskie lub w dniu zawodów podpiszą oświadczenie o braku przeciwwskazań do uprawiania biegania i że uczestniczą w zawodach na własną odpowiedzialność. Zawodnicy posiadający zaświadczenie o niepełnosprawności są zwolnieni z opłaty startowej. Możliwy jest start zawodników na wózkach.

W zawodach na dystansie 10 km mogą wziąć udział osoby od 16 roku życia, a na dystansie 5 km każdy bez względu na wiek. Osoby niepełnoletnie bezwzględnie muszą posiadać zgodę rodziców lub prawnych opiekunów.

Każdy, kto ukończy mistrzostwa, otrzyma medal i okolicznościową koszulkę techniczną, w pakiecie startowym pamiątkowy numerek startowy oraz baton odżywczy, a na mecie butelkę wody. Dla najlepszych zawodników przygotowano puchary i nagrody według regulaminowej klasyfikacji.

W pierwszej edycji Otwartych Mistrzostw Mysłowic w Biegu i Nordic Walking wystartowało 183 biegaczy i kijkarzy.

Szczegółowe informacje, regulamin i zapisy na stronie Fundacji Fenix: www.fsis.pl.

Współorganizatorami zawodów są: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mysłowicach oraz Miasto Mysłowice.

20 września, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 (ul. Mikołowska 44), start: godz. 14. Serdecznie zapraszamy!

Komentarze