Trzy pytania do prezydenta

fot. UM Mysłowice

O miejskim budżecie, kopalni na Brzezince i remontach ulic mówi prezydent miasta.

„Gazeta Mysłowicka”: Na ostatniej sesji radni oceniając wykonanie budżetu, udzielili panu absolutorium. Wskaźniki finansowe się zgadzają, ale czy z budżetem Mysłowic jest tak dobrze?

Edward Lasok: Pozytywny wynik absolutorium traktuję jako akceptację kierunku naszych działań. Mam również świadomość, że ten dowód zaufania musimy poprzeć pracą. Nadal ponosimy konsekwencje decyzji podejmowanych we wcześniejszych latach. Pamiętam pierwszy dzień pełnienia funkcji prezydenckiej, gdy moim pierwszym gościem w gabinecie był komornik. Zagrożeń było wiele i z trudem, ale jednak pokonaliśmy największe z nich. Pomału wyprowadzamy miasto ze ślepego zaułka. Dziś wiemy, w jakim kierunku i w oparciu o jakie środki możemy rozwijać nasze miasto. Ale nadal, oprócz celowych działań, potrzebny jest czas.

Na ostatniej sesji głosowano w sprawie kopalni na Brzezince. Pan jest przeciw czy za jej powstaniem?

Sprawa jest bardzo złożona. Miasto nie podejmuje decyzji o ewentualnym wydobyciu. Może jedynie opiniować raporty. Ostatecznego rozstrzygnięcia w tej sprawie dokona właściwy minister. Na razie sporządzane są raporty, w tym m.in. środowiskowy. Dokumentacja uwzględniająca analizę ewentualnych skutków oddziaływań, w tym osiadania terenów, ma być dostępna pod koniec roku.

Podczas konsultacji mieszkańcy w większości wypowiadali się krytycznie o propozycji uruchomienia wydobycia przez kopalnię. Rozumiem obawy mieszkańców, tym bardziej, że istniejąca kopalnia ma do sprzedania zapasy węgla. Utworzenie nowej, konkurencyjnej kopalni, mogłoby oznaczać konieczność redukcji etatów w już działającej spółce. Jest jeszcze jedna ważna sprawa. Panattoni Park Mysłowice przed rozpoczęciem swojej działalności w mieście otrzymała gwarancję, że nie nastąpi eksploatacja górnicza pod użytkowanym przez firmę terenem. Zgoda na wydobycie węgla przez kolejną kopalnię mogłaby skutkować koniecznością wypłacania odszkodowań przez miasto również w podobnych przypadkach. To byłyby kolejne generowane koszty dla miasta.

Czeka nas lato pełne remontów. Które inwestycje są najbardziej istotne?

Zakończyliśmy remont m.in. ulicy bocznej PCK. Ukończony jest dwukilometrowy odcinek ul. Gagarina za kwotę blisko 1,5 mln zł. Już w lipcu rozpoczniemy przebudowę i modernizację ulic: Wielkiej Skotnicy, Partyzantów, Morcinka i Osmańczyka oraz remonty nawierzchni ulic: Oświęcimskiej, gen. Ziętka, Brzezińskiej, Katowickiej i Krakowskiej. Mamy też wykonanych kilka ważnych projektów dla kolejnych inwestycji drogowych. W drugim tygodniu lipca zakończy się przetarg na remont nawierzchni ulic: Oświęcimskiej, gen. Ziętka, Brzezińskiej, Katowickiej i Krakowskiej. Ten rok będzie kolejnym rokiem realizacji zaplanowanych inwestycji, również tych z udziałem środków zewnętrznych.

Komentarze