Skanska wyremontuje DW 934 i DK 79

fot. UM Mysłowice

Najkorzystniejszą ofertę remontu nawierzchni ulic: Oświęcimskiej, gen. Ziętka, Brzezińskiej, Katowickiej i Krakowskiej złożyła firma Skanska S.A. Realizacja tego zadania będzie kosztowała blisko 1,6 mln zł. Miasto pozyskało również dofinansowanie w wysokości 780 tys. zł z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa.

Inwestycja dotyczyć będzie odpowiednio odcinków od ul. Mikołowskiej do zatoki autobusowej za ul. Mickiewicza, od ul. Wiśniowej do ul. Brzęczkowickiej oraz przy skrzyżowaniu z ul. Saperów Śląskich, od ul. Dworcowej w kierunku ul. Nowochrzanowskiej, od granicy miasta z Katowicami do skrzyżowania z ul. Obrzeżną Północną i ul. Bończyka wraz ze skrzyżowaniem oraz od ul. Strumieńskiego do torowiska tramwajowego.

Opórcz nawierzchni na wybranych odcinkach planuje się wyremontować chodniki, wymienić bariery ochronne oraz wyregulować studzienki.

Roboty dotyczące ulic Krakowskiej i Katowickiej, w związku z 4. etapem Tour de Pologne, który przebiegać będzie przez Mysłowice, zakończone zostaną do 4 sierpnia – pozostałe prace w terminie 63 dni od daty podpisania umowy.

Źródło: UM Mysłowice

Komentarze