Mysłowice inwestują w oświatę

Zbliżają się wakacje, czyli czas największych remontów w placówkach oświatowych. Dwie szkoły zyskają nowe boiska do gry w piłkę ręczną, koszykówkę i siatkówkę, rozpocznie się też termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 15. Już teraz dwie placówki mogą pochwalić się nowym tarasem i kolejną nową nawierzchnią. Jeszcze przed wakacjami przeprowadzono również niezbędne roboty wodno-kanalizacyjne i wykonano kilka kluczowych projektów.

W pierwszym półroczu roku 2014 jedenaście mysłowickich placówek oświatowych znalazło się na mapie miejskich inwestycji i projektów. Łączna kwota wszystkich przeprowadzonych i zaplanowanych prac to prawie 1 milion złotych (nie wliczając kosztów związanych z termomodernizacją SP 15).

Największe zmiany czekają Szkołę Podstawową nr 15, gdzie przeprowadzona zostanie termomodernizacja całego obiektu. 17 czerwca zakończył się przetarg, który wyłoni wykonawcę oraz określi ostateczną wartość inwestycji. Co ważne znaczna część kosztów zostanie pokryta ze środków unijnych. By termomodernizacja była możliwa, w pierwszej kolejności należało jednak wykonać pełną inwentaryzację obiektu, liczne projekty budowlane oraz ekspertyzy. Te wszystkie zadania powiększą koszt samej termomodernizacji o ponad 67,5 tys. zł.

Szkoła Podstawowa nr 10 oraz Gimnazjum nr 5 będą mogły z kolei pochwalić się nowymi boiskami. W każdej ze szkół powstaną po dwa boiska dostosowane do gry w siatkówkę, piłkę ręczną i koszykówkę wraz z pełnym wyposażeniem i oświetleniem. Przetarg na tę inwestycję zakończył się 24 kwietnia i wyłonił wykonawców, firmy Bako Sport i P.W. Gretasport z Dąbrowy Górniczej, którzy do 23 sierpnia zobowiązali się zakończyć zadanie o wartości 440 tys. zł. Ponadto w Szkole Podstawowej nr 10 zaprojektowano przebieg nowej instalcji elektrycznej, w tym oświetlenia ewakuacyjnego i zewnętrznego oraz instalację telefoniczną i komputerową. Stworzenie niezbędnych dokumentów to koszt 20 tys. zł.

Na przełomie maja i czerwca zakończyły się z kolei prace w Przedszkolu nr 1 i Szkole Podstawowej nr 3. W obu placówkach wyremontowano tarasy – położona została nowa nawierzchnia i zamontowano poręcze. W Przedszkolu nr 1, na pierwszym piętrze, gdzie znajduje się wyjście na taras, powstał ogród zielony – wysypano ozdobne kamienie i zasadzono kwiaty. Na tę inwestycję przeznaczono blisko 113 tys. zł.

W lutym za 20 tys. zł do łazienek uczniowskich w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 doprowadzono ciepłą wodę i wymieniono umywalki. Nowa łazienka powstanie z kolei w Gimnazjum nr 2. Kompleksowy remont wraz z wymianą toalet, umywalek i przebudową ścianek, o wartości ok. 100 tys. zł, zaplanowano na okres wakacyjny. W kwietniu przed Szkołą Podstawową nr 1 za 68 tys. zł powstała nowa nawierzchnia – wymieniono asfalt i wybudowano nowe chodniki. Dzięki budowie pompowni Przedszkole i Szkoła Podstawowa nr 17 będą mogły przyłączyć się wreszcie do kanalizacji. Inwestycja o wartości 86 tys. zł zakończy się w pierwszych dniach lipca.

Na początku wakacji zakończą się też prace związane z opracowaniem ekspertyzy technicznej dla modernizacji dachu Zespołu Szkół Ogólnokształcących. Dokumentacja ta zawierać będzie między innymi informacje o parametrach wytrzymałościowych dachu, rozwiązania wzmocnień i napraw oraz niezbędne uzgodnienia z Wojewódzkim Śląskim Konserwatorem Zabytków. Początek roku szkolnego to z kolei ważny termin dla Zespołu Szkół Sportowych. Do 7 września ma bowiem zostać zaktualizowany projekt budowlany dotyczący budowy sali gimnstycznej dla podopiecznych tej szkoły. Opracowanie obu dokumentów to koszt 100 tys. zł.

Ponad wszystkie zaplanowane i wykonane inwestycje urząd miasta w Miejskim Zespole Obsługi Placówek Oświatowych zabezpieczył fundusz remontowy w wysokości 200 tys. zł z przeznaczeniem na bieżące remonty w placówkach oświatowych.

Nadesłano przez: UM Mysłowice
Komentarze