Mysłowice chcą rozmawiać

Projekt „Mysłowickie konsultacje na-prawdę” zaczyna nabierać rumieńców. 24 czerwca w Mysłowickim Ośrodku Kultury odbyło się pierwsze spotkanie z mieszkańcami, podczas którego każdy uczestnik mógł zapoznać się i wnieść swoje uwagi do projektu uchwały, który określa zasady przeprowadzania konsultacji społecznych.

Wszystko zaczęło się w 2013 roku, kiedy to Mysłowice, wraz z partnerami projektu, czyli Stowarzyszeniem Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST oraz Stowarzyszeniem Centrum Inicjatyw Społecznych Mysłowice wygrały konkurs ogłoszony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Dzięki temu pozyskano ponad 200 tys. zł na realizację konsultacji społecznych z prawdziwego zdarzenia.

– Chcemy rozmawiać z mieszkańcami i pytać ich o zdanie, a trzeba przyznać, że do tej pory nie mieliśmy żadnego narzędzia, które by nam to umożliwiło. Teraz to się zmieni – przyznaje Edward Lasok, prezydent miasta.

Już w lutym 2014 r. rozpoczął się cykl szkoleń dla pracowników urzędu miasta, który miał za zadanie wyjaśnić czym są konsultacje społeczne, dlaczego warto je przeprowadzać i jak dobrze je realizować. Równocześnie nad projektem uchwały określającym zasady przeprowadzania konsultacji pracował zespół ok. 20 osób składający się z przedstawicieli organizacji pozarządowych, radnych i urzędników. Efekty pracy zespołu przedstawione zostały radnym, w postaci projektu uchwały, na czerwcowej sesji rady miasta. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Podjęcie uchwały zamknęło I etap prac nad projektem „Mysłowickie konsultacje na-prawdę”. II etap rozpocznie się w sierpniu, a jego częścią będą już same konsultacje z mieszkańcami, prowadzone we współpracy i za pośrednictwem partnerów projektu. Mysłowice będą chciały poznać zdanie mieszkańców dotyczące miejskiego programu rewitalizacji miasta oraz budżetu partycypacyjnego, który planuje się w przyszłości wprowadzić.

W ramach realizacji projektu „Mysłowickie konsultacje na-prawdę” powstanie także specjalna strona internetowa będąca jednocześnie narzędziem służącym do zgłaszania uwag i pomysłów przez mieszkańców, publikacji odpowiedzi na te wnioski oraz raportów z konsultacji.

Na spotkaniu zorganizowanym 24 czerwca dobre praktyki konsultacji społecznych przedstawili Grzegorz Wójkowski ze Stowarzyszenia Bona Fides, Marcin Bazylak, pełnomocnik prezydenta miasta Dąbrowy Górniczej, Piotr Marczyk ze Stowarzyszenia Pracownia Obywatelska z Krakowa oraz Anna Szelest – prezes Stowarzyszenia MOST.

Łączna wartość projektu wynosi 212 tys. 915 zł (100 proc. dofinansowania) i jest finansowana w 85 proc. ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a w pozostałej części ze środków budżetu państwa.

Nadesłano przez: UM Mysłowice
Komentarze