Absolutorium dla prezydenta

fot. UM Mysłowice

Mysłowiccy radni 13 głosami „za”, 4 wstrzymującymi się i 3 „przeciw” już po raz czwarty udzielili prezydentowi Edwardowi Lasokowi absolutorium.

Jeszcze przed głosowaniem prezydent przedstawił radnym i zebranym na sesji gościom podsumowanie 2013 roku. W informacji tej znalazły się zarówno dane finansowe, stanowiące porównanie roku 2013 z 2012, rodzaje i wielkość wydatków, jak i przeprowadzone inwestycje.

Udzielenie przez radnych absolutorium oznacza akceptację wykonania budżetu za rok 2013. A ten po stronie wydatków i dochodów wykonany został w ponad 95 %.

– To nie jest absolutorium tylko dla mnie i najbliższych współpracowników czy pracowników urzędu, to jest również absolutorium dla rady miasta, bo prezydent przygotowuje budżet, rada miasta go uchwala i wszystkie zmiany, które dotyczą budżetu, przechodzą przez radę – podkreśla Edward Lasok.

Wykonanie budżetu za 2013 rok pozytywnie oceniła również Regionalna Izba Obrachunkowa, czyli organ nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych.

Sprawozdanie z wykonania ubiegłorocznego budżetu w formie ciekawej prezentacji możecie obejrzeć tutaj.

Źródło: UM Mysłowice

Komentarze