Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi

fot. freeimages.com

W związku z bardzo licznymi sygnałami od mieszkańców Mysłowic o konieczności dokonania zmian w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi urząd miasta informuje, że dzięki posiadanym środkom finansowym od maja uruchamia dodatkowe usługi.

  1. Dla zabudowy jednorodzinnej – wywóz odpadów zielonych raz na 2 tygodnie w soboty,
  2. Dla zabudowy wielorodzinnej – zwiększenie częstotliwości wywozu odpadów suchych (żółte pojemniki) z 1 razu na 2 tygodnie na raz na tydzień.

Wszyscy właściciele nieruchomości jednorodzinnych oraz właściciele i lokatorzy mieszkań otrzymają na początku maja nowe harmonogramy wywozu odpadów.

Prosimy o zastosowanie się do poniższych zasad odbioru odpadów zielonych:

  • odbiór odpadów zielonych odbywać się będzie od maja do listopada 2014 r.,
  • odpady zielone należy gromadzić we własnych workach foliowych o pojemności do 120 litrów.

Uwaga: nie mogą to być worki dostarczane przez ZOMM do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych: suchych i szkła. Odpady wystawione w tych workach nie będą zabierane.

  • w workach należy gromadzić wyłącznie odpady zielone, tj.: trawa, liście, chwasty, pocięte gałęzie oraz inne odpady roślinne np. kwiaty, nieprzetworzone owoce i warzywa,
  • odpady zielone odbierane będą jeden raz na 2 tygodnie zgodnie z harmonogramem,

W pozostałych terminach odpady zielone możecie dostarczyć do PSZOK przy ul. Miarki 38 w Mysłowicach.

  • zawiązane worki należy wystawiać przed posesję w widocznym miejscu nie wcześniej niż na dzień przed odbiorem odpadów, nie później jednak niż do godz. 6 w dniu planowanego wywozu.

Worki wystawione po godz. 6 rano, niewystawione przed posesję, niezawiązane i zawierające odpady inne niż zielone nie będą zabierane.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Zespołem Gospodarki Odpadami tel. 32 317 11 62 lub 32 317 12 37.

Nadesłano przez: UM Mysłowice
Komentarze