Nowa szkoła dla uczniów ZSS

Uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Mysłowicach rozpoczęli dziś zajęcia w nowym budynku. Wyremontowany obiekt bez śladów wilgoci na ścianach, wyposażony w windę i nowoczesną kuchnię otwiera nowe możliwości przed podopiecznymi i wychowawcami szkoły.

BUDYNEK SPRZED 140 LAT SIEDZIBĄ SZKOŁY SPECJALNEJ

Zespół Szkół Specjalnych w Mysłowicach ma pod swoimi skrzydłami 170 uczniów. Na terenie placówki funkcjonuje szkoła podstawowa, gimnazjum, zasadnicza szkoła zawodowa oraz szkoła przysposabiająca do pracy.

Dotychczasowa siedziba Zespołu Szkół Specjalnych mieściła się w zabytkowym, wybudowanym 140 lat temu, zniszczonym budynku w centrum miasta. Grzyb na ścianach, odpadający tynk, łatwopalne trzcinowo-drewniane stropy oraz brak windy to cechy szczególne tego obiektu. Zawodna była również kanalizacja, która wybudowana została w latach 50. ubiegłego stulecia.

– Nie podoba mi się tu. Jest brzydko, obskurnie. Po przeniesieniu do gimnazjum w ZSS boję się o mojego syna. Jeśli zdarzy się jakiekolwiek zagrożenie, wiem, że na pewno by się wewnętrznie zaciął. Nie ruszy się z miejsca, mimo że jest sprawny ruchowo. To jest dziecko z niepełnosprawnością intelektualną. Nasze dzieci nie są w stanie uciec przed pożarem – opowiadała Wiktoria Jaromin, mama ucznia ZSS.

Uczniowe, którzy nie mogli dostać się na wyższe piętra budynku, odbywali naukę w piwnicach szkoły. W przypadku aż 30 podopiecznych nauczyciele udzielali nauk indywidualnych, bo uczniowie, ze względu na swoje schorzenia, nie mogli przebywać w placówce.

– Kiedy dzieci na wózkach były małe i lekkie, byliśmy w stanie wynieść je na wyższe piętra budynku, by mogły brać udział w zajęciach w klasach wraz ze swoimi rówieśnikami. Jednakże pod naszą opieką znajduje się także młodzież do 23 roku życia. Starsi, a za tym ciężsi uczniowie na wózkach inwalidzkich muszą ciągle przebywać w podziemiach – podkreśla Anna Zając-Lubowiecka, dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych.

Ostatnie inwestycje w szkole były przeprowadzane ponad 10 lat temu, jednak nigdy gruntowanie nie odmalowano szkoły. Tym samym budynek z roku na rok popadał w ruinę.

ZAPADŁA DECYZJA O ZMIANIE SIEDZIBY SZKOŁY

Tuż po objęciu stanowiska prezydenta miasta, tj. w grudniu 2010 r., Edward Lasok podjął decyzję o niezwłocznym rozpoczęciu prac zmierzających do zmiany siedziby Zespołu Szkół Specjalnych. Analizie poddano dwa rozwiązania: budowę nowego obiektu lub znalezienie innego budynku.

– Pierwsze rozwiązanie w zasadzie z góry zostało wykluczone. Bezzasadnym wydaje się bowiem budowa placówki w czasach niżu demograficznego. Koszt budowy szkoły był nieuzasadniony ekonomicznie, nie wspominając już o jej utrzymaniu, które przecież też trzeba wziąć pod uwagę – mówi Edward Lasok, prezydent miasta Mysłowice.

W listopadzie 2011 roku pojawiły się zatem pierwsze plany i wskazania na konkretne placówki oświatowe, które należało zbadać pod kątem możliwości przekształcenia ich w szkołę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zanim jeszcze dokonano ostatecznego wyboru, rozpoczęły się w mieście liczne protesty ze strony radnych i rodziców, którzy nie zgadzali się na połączenie dwóch placówek, celem zwolnienia budynku dla Zespołu Szkół Specjalnych. Jedna z propozcyji dotyczyła przeniesienia uczniów do szkoły znajdującej się w odległości 1000 m. Finałem protestów były skandaliczne ulotki, które pojawiły się na jednym z osiedli w Mysłowicach w styczniu 2012 r., szkalujące dzieci i młodzież uczącą się w Zespole Szkół Specjalnych.

Mimo wielu przeszkód nie wycofano się z pierwotnych planów i w 2012 r. na lutowej sesji rady miasta prezydent przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie podjęcia działań zmierzających do przeniesienia siedziby Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Mysłowicach do budynku Szkoły Podstawowej nr 13.

Szkoła Podstawowa nr 13 posiada dwa budynki – główny, w którym mieszczą się klasy IV – VI szkoły podstawowej i Gimnazjum nr 3 oraz jego filię, tzw. małą trzynastkę, w której uczyły się dzieci klas I – III szkoły podstawowej. Decyzją prezydenta i Rady Miasta Mysłowice podopieczni Zespołu Szkół Specjalnych przeniesieni zostali do filii Szkoły Podstawowej nr 13, a uczniowie klas I – III dołączyli do pozostałych klas szkoły podstawowej znajdujących się w głównym budynku szkoły. Duży, przestronny budynek głównej siedziby Szkoły Podstawowej nr 13, mimo przyjęcia dodatkowych uczniów, nadal zapewnia pełen komfort nauczania. Dla porównania w latach wyżu demograficznego w szkole tej uczyło się ok. 2000 uczniów. Po połączeniu z „małą trzynastką” liczba uczniów wynosi nadal niewiele, bo nieco ponad 750 uczniów.

W czerwcu 2013 r. Urząd Miasta Mysłowice ogłosił przetarg na remont i dostosowanie oddziału Szkoły Podstawowej nr 13 do potrzeb osób niepełnosprawnych. Odbiór budynku miał miejsce już w grudniu tego samego roku.

WARTO BYŁO DĄŻYĆ DO CELU

Wyremontowany i dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych budynek „małej trzynastki” to obiekt na miarę XXI w. Nowoczesny, posiadający nowatorskie rozwiązania, liczne pracownie dla dzieci wymagających indywidualnej pracy z nauczycielem, czy wreszcie małe, kilkuosobowe sale niezbędne przy pracy z niepełnosprawnym uczniem. Ponadto szkołę podzielono na kolorystyczne strefy: zieloną dla dzieci starszych i niebieską dla młodszych. Takie rozwiązanie pozwoli w czytelny sposób przekazać dzieciom, który obszar w budynku należy właśnie do nich i zapewni tym samym poczucie bezpieczeństwa.

– Dzisiaj zwiedzając szkołę, widząc uśmiechy na twarzach uczniów i to poczucie bezpieczeństwa u ich rodziców wiem, że warto było przetrwać tę burzę. To były trudne decyzje, ale ważne i konieczne. Liczę, że teraz, kiedy już inwestycja dobiegła końca, każdy kto mógł mieć choć cień wątpliwości, będzie przekonany, że było warto – podkreśla Edward Lasok.

Budynek wyposażony jest również w dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych windę, toalety, podjazdy oraz nowoczesną kuchnię znajdującą się na parterze budynku. Dzięki specjalnej kuchennej windzie wszystkie posiłki trafią bezpośrednio na uczniowską stołówkę na I piętrze budynku.

Oprócz nowoczesnego wnętrza szkoła posiada również monitoring wewnątrz i na zewnątrz budynku. Cały teren szkoły jest z kolei ogrodzony, posiada duże boisko oraz teren zielony. W przyszłości planuje się stworzenie ogrodu otwartego dla mieszkańców.

Na dostosowanie budynku „małej trzynastki” do potrzeb osób niepełnosprawnych przeznaczono blisko 1,7 mln zł. Na ten cel pozyskano również 850 tys. zł ze środków PFRON.

Nadesłano przez: UM Mysłowice
Komentarze