Szansa dla kina Znicz

fot. UM Mysłowice

Kultowe niegdyś mysłowickie kino Znicz ma szansę odzyskać swój dawny blask. Urząd Miasta Mysłowice złożył wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o przyznanie blisko 850 tys. zł na modernizację obiektu.

KINO ZAPOMNIANE

Cieknący dach, wilgoć, dawno nieremontowane salki i garderoby to największe mankamenty obiektu. Zły stan techniczny budynku powoduje ograniczoną możliwość realizowania w nim działalności kulturalnej i edukacyjnej, a także generuje coraz większe koszty utrzymania oraz wydatki na drobne remonty, które nie poprawiają ostatecznie stanu placówki.

Kino Znicz to obiekt, który powstał w 1962 roku i pierwotnie spełniał funkcję małego kina dla oddalonych od centrum dzielnic miasta. Miejsce to cieszyło się ogromną popularnością, było ośrodkiem kulturalnym dla mieszkańców dzielnic południowych miasta. Prężnie działało tu kino oraz Dyskusyjny Klub Filmowy im. Andrzeja Nardellego, urządzano spektakle, wydawano gazetę, działały liczne sekcje.

Z czasem, z powodu złego stanu technicznego, braku środków na bieżące remonty i modernizację obiektu, aktywnie działająca placówka musiała ograniczać swą ofertę – zarówno w zakresie kreowania wydarzeń kulturalnych, jak i edukacji kulturalnej.

CO MOŻE SIĘ ZMIENIĆ?

W ramach planowanej inwestycji przewidziano remont instalacji grzewczej i elektrycznej, modernizację foteli kinowych, podłóg w pracowniach, cyklinowanie sceny, malowanie obiektu oraz wymianę zużytego sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego, ekranu i kurtyny z fartuchami scenicznymi.

Reaktywacja kina pozwoli ożywić i przywrócić dawną świetność oraz ocalić od zapomnienia filię Mysłowickiego Ośrodka Kultury.

– Dzięki modernizacji i doposażeniu kina może powstać miejsce oryginalne, przyciągające swoją niepowtarzalną ofertą i atmosferą osoby szukające starodawnej i niekomercyjnej kinematografii, której nie oferują przecież duże multipleksy – podkreśla Edward Lasok, prezydent miasta Mysłowice.

W dźwiękach przewijanej przez projektor i zmienianej ręcznie przez kinooperatora taśmy filmowej w mysłowickim Zniczu odbija się echo dzieciństwa. Widz kina Znicz będzie miał okazję uczestniczyć w swego rodzaju „powrocie do przeszłości”, poczuć niezwykły klimat i magię starego kina.

Kino Znicz daje również możliwość włączenia go w szlak technicznych zabytków kultury,  z uwagi na doskonale zachowaną salę i aparaturę kinową charakterystyczną dla kin lat 60.

Dodatkowo uzupełnieniem planowanej inwestycji będzie termomodernizacja budynku oraz remont pokrycia dachu, współfinansowane z Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Wartość inwestycji oszacowano na blisko 1 mln zł. Urząd Miasta Mysłowice wnioskuje o kwotę dofinansowania w wysokości blisko 85%, tj. 850 tys. zł. Inwestycję planuje się przeprowadzić w cyklu jednorocznym, od lipca do listopada bieżącego roku.

Nadesłano przez: UM Mysłowice

Komentarze