Podpisali porozumienie w sprawie DTŚ

Wczoraj w południe prezydent Mysłowic Edward Lasok, prezydent Jaworzna Paweł Silbert i prezydent Sosnowca Kazimierz Górski podpisali porozumienie w sprawie przygotowania i realizacji projektu budowy wschodniej części Drogowej Trasy Średnicowej. Przedmiotem porozumienia jest wykonanie I etapu prac przygotowawczych, na wykonanie których miasta starać się będą o pozyskanie środków z Unii Europejskiej.

I etap prac przygotowawczych obejmie opracowanie studium transportowego, opracowanie dokumentacji, koncepcji technicznej dla uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowanie studium wykonalności dla złożenia wniosku o dofinansowanie.

– Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, szczególnie odcinka w kierunku Sosnowca sprawi, że tereny zlokalizowane wokół niej będą zachętą dla inwestorów. Jeśli chodzi o odcinek w kierunku Jaworzna, to pozwoli on odciążyć ruch w centrum miasta – wyjaśniał Edward Lasok, prezydent miasta Mysłowice.

Budowa Drogowej Trasy Średnicowej w Mysłowicach w większości zaplanowana została śladem istniejących już dróg. Jedynie jej pierwszy odcinek, biegnący od węzła „Wilhelmina” w Katowicach do węzła „Janów” w Mysłowicach, wymagał będzie budowy od podstaw. W kierunku Sosnowca droga poprowadzona zostanie śladem ulic: Bończyka i Obrzeżnej Północnej do węzła „3-go Maja” lub „S-1”. Z kolei w kierunku Jaworzna DTŚ będzie biegła od węzła „Janów” zlokalizowanego w dzielnicy Bończyk oraz śladem ulicy Obrzeżnej Zachodniej do węzła „Jęzor”.

Cały projekt podzielony jest na dwa etapy. Etap pierwszy zakłada połączenie naszego miasta z Katowicami od węzła „Wilhelmina” do ul. Obrzeżnej Zachodniej i budowę węzła „Janów”. Etap drugi to połączenie z Sosnowcem. Wszystko obrazuje załączona powyżej mapka.

Podczas czerwcowej sesji rady miasta mysłowiccy radni przystali na to, by koordynatorem prac było miasto Jaworzno – tamtejszy samorząd jest już doświadczony w prowadzeniu takich projektów i pozyskiwaniu funduszy unijnych na te cele.

Wstępnie szacuje się, że koszty opracowania wyniosą ok. 2,3 mln zł, z czego 700 tys. zł przypadać będzie na Mysłowice.

Termin zakończenia I etapu planuje się na 15 sierpnia 2015 r. Następnie samorządy będą starały się o zgodę na budowę i walczyły o unijne środki. Odcinek DTŚ z Mysłowic do Jaworzna ma szansę powstać do 2018 roku.

Źródło: UM Mysłowice, itvm.pl

Komentarze