Mysłowice odczarowane!

fot. UM Mysłowice

SIT.COM i PDF to nazwy dwóch projektów zrealizowanych w Mysłowicach, których celem było zaczarowanie miejskich podwórek tak, by na nowo zachęcały do spędzania wolnego czasu. Kolorowe murale, nieco zieleni, piaskownica i huśtawki oraz wspólna zabawa to efekty wdrożonych projektów.

„Odczarowane podwórka” to cykl zabaw dla dzieci przygotowany przez pracowników Mysłowickiego Ośrodka Kultury. Jego celem było ożywienie dzielnic, w których brakuje koloru i atrakcji dla dzieci, a także próba rozwiązania problemu marginalizacji i wykluczenia społecznego dzieci i młodzieży z najbiedniejszych i zaniedbanych robotniczych dzielnic miasta. Wprowadzenie działań przewidzianych w projekcie było alternatywą na spędzanie wolnego czasu, ukazało nowe ścieżki indywidualnego rozwoju jednocześnie modelując więzi grupowe i scalając lokalną społeczność.

– Na początku to była tu tak naprawdę tylko trawa. Ściany kamienic były szare i popisane brzydkimi napisami. Dziś fasady kamienic między Dzierżonia, Pocztową i Asnyka są kolorowe. Stoją dwie huśtawki, piaskownica, krzesełka i stoliki dla najmłodszych – wspomina Marlena Tomczyk, liderka podwórka na osiedlu Wesoła.

W ramach akcji „Odczarowane podwórka” w Mysłowicach wdrożono dwa projekty – SIT. COM – Siła Inicjatyw Twórczych.Cel Odczarowane Mysłowice w 2012 r. oraz Podwórko Doznań Fantastycznych w roku bieżącym.

– Dla mnie kluczowe jest to, że projekty znalazły potwierdzenie i uznanie wśród mieszkańców. Bez nich ich realizacja byłaby po prostu pozbawiona sensu – podkreśla Edward Lasok, prezydent Mysłowic.

SIT.COM – Siła Inicjatyw Twórczych. Cel Odczarowane Mysłowice to spotkania integracyjne animatorów z dziećmi i młodzieżą, zróżnicowane warsztaty tematyczne, działania multimedialne, instalacje i happeningi zwieńczone konkursem na najbardziej odczarowane podwórko. Inicjatywa SIT.COM, prowadzona przez Mysłowicki Ośrodek Kultury, doceniona została przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i otrzymała dofinansowanie w wysokości 30 tysięcy złotych. W kwietniu i maju 2012 r. odczarowano w ten sposób aż 8 podwórek – nagrodę główną w postaci atestowanych elementów placu zabaw o wartości 6 000 zł otrzymało podwórko przy ul. Powstańców 21, a wyróżnienia podwórka przy ul. Wyspiańskiego oraz między ul. Pocztową i ul. Asnyka.

– To jedno z najlepszych przedsięwzięć, jakie udało nam się zrealizować. Działania kulturalne doprowadziły do przemiany mentalnej i wizualnej na podwórkach, które wzięły udział w konkursie. Mieszkańcy inaczej patrzą na kulturę, a zmiany wizualne mogą oglądać wszyscy – podkreśla Michał Skiba, wicedyrektor Mysłowickiego Ośrodka Kultury.

Zaangażowanie mieszkańców oraz powodzenie projektu były podstawą do jego kontynuacji w 2013 r. Akcja PDF, czyli Podwórko Doznań Fantastycznych objęła 5 podwórek z terenu miasta Mysłowice, a wraz z rozpoczęciem wakacji Mysłowicki Ośrodek Kultury ogłosił konkurs na kolejne najlepsze podwórko. Nagrodą główną są ufundowane przez Prezydenta Miasta Mysłowice atestowane elementy placu zabaw bądź instalacji na stałe wpisujących się w specyfikę danego podwórka, które będą odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców.

Nadesłano przez: UM Mysłowice
Komentarze