Mysłowickie konsultacje na-prawdę

fot. CIS

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w minionym tygodniu ogłosiło wyniki naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego. Dofinansowanie na projekt „Mysłowickie konsultacje na-prawdę” otrzymało Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Centrum Inicjatyw Społecznych Mysłowice oraz urzędem miasta. Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności procesu konsultacji społecznych w Mysłowicach.

Przed działaczami Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Społecznych Mysłowice pojawiło się kolejne wyzwanie stanowiące jednocześnie możliwość realizacji planów organizacji. Razem ze Stowarzyszeniem MOST oraz urzędem miasta otrzymali bowiem dofinansowanie na projekt „Mysłowickie konsultacje na-prawdę”. Tym razem dotyczy on konsultacji społecznych, które będą kwintesencją dotychczasowych działań na tle rewitalizacji społecznej i projektu „Aktywowani”, który trwa od początku roku i właśnie zakończono pierwszy jego etap.

W wielu miastach konsultacje społeczne polegają jedynie na zamieszczaniu gotowych aktów prawnych na stronie BIP z możliwością zgłaszania uwag przez mieszkańców. Działania te w wielu przypadkach są nieefektywne, gdyż ze strony mieszkańców nie wpływają żadne informacje. Urzędnicy w Mysłowicach nie chcą powielać tego schematu, stąd zrodziła się potrzeba nie tylko zwiększenia wiedzy, ale również przygotowania trwałych podstaw do właściwego funkcjonowania procesu konsultacji, które będą dostosowane do specyfiki miasta.

Potrzebom tym ma odpowiadać właśnie projekt finansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. W głównej mierze skupi się on na stworzeniu dobrej formuły i właściwych procedur konsultacji społecznych w Mysłowicach. Potrzeba usprawnienia systemu konsultacji została potwierdzona kilkukrotnie podczas spotkań sieciujących organizowanych przez Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Społecznych Mysłowice i Urząd Miasta Mysłowice w ramach projektu „Aktywowani – edukacja obywatelska organizacji pozarządowych w zakresie rozwoju aktywności na rzecz rewitalizacji społecznej”.

– Działaniami wchodzącymi w projekt „Mysłowickie konsultacje na-prawdę” będą między innymi: wspólne wypracowanie procedur konsultacji, promocja konsultacji w Mysłowicach i punkt najważniejszy – przeprowadzenie ich – mówi Edyta Helizanowicz z Urzędu Miasta Mysłowice.

– Chcielibyśmy, by wzorcowe konsultacje społeczne dotyczyły dokumentów strategicznych miasta. Będą w nich uczestniczyć organizacje pozarządowe, które są swoistym łącznikiem pomiędzy mieszkańcami a jednostkami samorządu terytorialnego. Ponadto przewidziane są konsultacje elektroniczne oraz użycie tak zwanych ankiet oczekiwań – dodaje Łukasz Kocur, Prezes Stowarzyszenia CIS Mysłowice.

Nadesłano przez: Justyna Jesionek, CIS Mysłowice
Komentarze