In vitro w Mysłowicach

fot.wikipedia.pl

Rządowy program Leczenia Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego wchodzi w życie z dniem 1 lipca. Na stronie Ministerstwa Zdrowia pojawiła się już lista 26 ośrodków, które na leczenie bezpłodności metodą in vitro dostaną pieniądze z Narodowego Funduszu Zdrowia. Wśród nich znalazła się mysłowicka Novomedica.

Niepłodność jest chorobą uznaną przez Światową Organizację Zdrowia – podkreśla obecny minister zdrowia Bartosz Arłukowicz. – Niepłodność należy leczyć, ale czasem jest tak, że niepłodności wyleczyć nie można i wtedy pary stają przed trudnym wyborem, czy stać ich na to, żeby skorzystać z in vitro.

Zapłodnienie pozaustrojowe jest jednak bardzo kosztowne i nie każdą parę borykającą się z problemem bezpłodności na nie stać. Nowy program Ministerstwa Zdrowia na lata 2013-2016 ma dać chorym, dla których nie istnieją lub wyczerpały się inne możliwości leczenia, równy dostęp do in vitro, które od 1 lipca będzie finansowane przez NFZ.

O refundację takiego zabiegu starać się mogą kobiety, które nie ukończyły jeszcze 40. roku życia i pomyślnie przeszły wstępne badania. W ramach programu sfinansowane zostaną maksymalnie trzy próby dokonania zapłodnienia.

Kliniki chcące przystąpić do programu przeszły już gruntowne kontrole. Do udziału zgłosiło się 37 ośrodków z całej Polski, ale część z nich nie spełniła wymogów ministerstwa. 18 czerwca wydane zostało oficjalne ogłoszenie o ostatecznej decyzji w sprawie wyboru 26 realizatorów programu oraz podziału środków finansowych zarezerwowanych na ten cel o łącznej sumie ponad 67 mln zł. Na liście znalazły się dwie kliniki z naszego regionu – katowicka Provita oraz Centrum Leczenia Niepłodności Novomedica w Mysłowicach (ul. ks. N. Bończyka 34), które na ten cel otrzymało prawie 2,9 mln zł dofinansowania. Według obliczeń rządu jeden cykl zapłodnienia in vitro ma kosztować nie więcej niż 7,5 tys. zł. Do zakończenia programu 30 czerwca 2016 r. z refundacji miałoby skorzystać ok. 15 tys. par, a koszty z tym związane wyniosłyby w sumie 250 mln zł. Nad realizacją zadania będzie czuwała powołana przez ministra zdrowia Rada Programowa.

Komentarze