Będziemy podróżować z PKM Jaworzno?

fot. pkm.jaworzno.pl

O możliwości przejęcia przez PKM Jaworzno linii na trasach Mysłowice – Katowice rozmawiamy z Nikodemem Motyką z Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie.

Damian Chojnacki: Czy były już rozmowy sondujące możliwość przejęcia przez PKM Jaworzno linii na trasach Mysłowice – Katowice?

Nikodem Motyka: Przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Mysłowicach wyrazili chęć spotkania z udziałem MZDiM (organizator komunikacji w Jaworznie) oraz PKM Sp. z o.o. (operator miejski).

Jaka ewentualna ilość autobusów mogłaby zostać wypuszczona na trasy?

Wszystko zależy od stanowiska Mysłowic – zasada jest taka, że każda gmina winna płacić za wozokilometry realizowane na jej terenie – wg obowiązującej w danym roku stawki. W Jaworznie wynosi ona 4,18 zł brutto za wozokilometr. Wg naszego rozeznania jest ona niższa od tej, którą stosuje KZK GOP. Znacząco tańsze od KZK GOP są także bilety PKM – zwłaszcza okresowe i jednorazowe zakodowane na karcie (np. bilet jednorazowy na teren 1 miasta w Jaworznie to koszt 1,70 zł, a w KZK GOP 3,20 zł; bilet 30 – dniowy (miesięczny) w Jaworznie na terenie jednego miasta to koszt 60 zł, podczas gdy w KZK GOP to koszt 110 zł).  Ewentualna ilość kursów jest kwestią negocjacji.

Czy Jaworzno dopuszcza w ogóle taką możliwość?

Tak. Na zasadach finansowania jak powyżej. I z zachowaniem zasady, iż linia musiałaby zaczynać lub kończyć bieg na terenie Jaworzna, gdyż PKM Jaworzno jest operatorem jaworznickim, realizującym zadania własne Gminy Jaworzno.

Jakie w przybliżeniu mogłyby to być koszty?

Zależnie od ilości realizowanej pracy przewozowej oraz chęci Mysłowic do współfinansowania komunikacji. Na przykład obecnie przez Mysłowice przebiegają kursy linii J i E  (Jaworzno – Mysłowice – Katowice), istnieje możliwość modyfikacji przebiegu linii S (Jaworzno – Sosnowiec), tak aby przebiegała przez Mysłowice (jak do 2010 r.). Jesteśmy otwarci na przywrócenie linii łączącej Jaworzno przez Wysoki Brzeg do Mysłowic – Brzęczkowic lub do pobliskiego nowego centrum logistycznego.

Czy są z Państwa strony jakieś obawy co do obsługi tras, które obecnie obsługuje KZK GOP?

Nie. Jeśli nie pojawią się zapory natury administracyjnej, to nie. Możemy być konkurencyjni pod kątem kosztów – zarówno dla pasażera jak i dla samej gminy Mysłowice, jakością  taboru itp.

Czy w dotychczas obsługiwanych liniach na trasie Jaworzno – Mysłowice – Katowice są planowane modernizacje?

Do rozważenia jest korekta (z uwzględnieniem Mysłowic) linii S. Ewentualnie inne przykłady opisane powyżej. Obecnie – od 3 czerwca – modyfikujemy na przykład przebieg linii A, łączącej Jaworzno z Katowicami poprzez autostradę A4. Zmiana jest niewielka – dotyczy terenu Jaworzna i jednego z przystanków w Sosnowcu (Fashion House), ale pozwoli na przyspieszenie czasu przejazdu o 5 minut w jedna stronę. Ten przykład pokazuje, że zarówno organizator i przewoźnik jaworznicki wykazują się elastycznością i ciągłym dążeniem do uatrakcyjnienia oferty przewozowej.

Komentarze