Prezydent powołał Powiatową Radę Zatrudnienia

fot. ARAmedia

Prezydent Miasta Mysłowice Zarządzeniem z dnia 12 kwietnia br. powołał Powiatową Radę Zatrudnienia w Mysłowicach. Jest ona ciałem doradczym w sprawach polityki rynku pracy działającym przy Powiatowym Urzędzie Pracy. Do jej zadań należy m.in. wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego, zatrudnienia w gminie, inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w gminie czy opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy.

Pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia odbyło się we wtorek, 7 maja. Podczas spotkania prezydent wręczył nominacje 13 nowym członkom, tj.:

 • Dariuszowi Wójtowiczowi – przewodniczący PRZ (Rada Miasta Mysłowice)
 • Andrzejowi Sikorze – zastępca przewodniczącego PRZ (Rada Miasta Mysłowice)
 • Jolancie Charchule (Rada Miasta Mysłowice)
 • Marcjannie Madry (Rada Miasta Mysłowice)
 • Leonowi Kubicy (Rada Miasta Mysłowice)
 • Alicji Skowrońskiej (Cech Rzemiosł Różnych)
 • Henrykowi Nowokowi (Cech Rzemiosł Różnych)
 • Cecylii Urbańczyk (Forum Związków Zawodowych)
 • Józefowi Wróblewskiemu (OPZZ)
 • Bożenie Bartnickiej (dyrektor PUP)
 • Krzysztofowi Urbanowi (NSZZ Solidarność)
 • Krzysztofowi Imiołczykowi (Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych)
 • Klemensowi Urbańczykowi (Śląska Izba Rolnicza)

Źródło: UM Mysłowice

Komentarze