Ostatnie spotkanie sieciujące

W najbliższą sobotę, 18 maja, odbędzie się ostatnie spotkanie sieciujące. To jednak nie oznacza końca „Aktywowanych”. Centrum Inicjatyw Społecznych Mysłowice wraz z urzędem miasta rozpoczynają drugi etap projektu.

Dotychczasowe spotkania sieciujące, które odbywały się raz w miesiącu w siedzibie Stowarzyszenia CIS Mysłowice przy ul. Grunwaldzkiej 22 w Mysłowicach, dobiegają końca. W najbliższą sobotę będzie miało miejsce ostatnie spotkanie z cyklu czterech. Poprowadzi je specjalista ds. rewitalizacji Tomasz Szewczyk. O „Streetworkingu w rewitalizacji społecznej” opowie prezes Fundacji „Ulica” – Adrian Kowalski. Dodatkowo uczestnicy spotkania poznają przedstawione przykłady dobrych praktyk, m.in. Sudeckiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych oraz działań społecznych i rewitalizacji architektonicznej w Słupsku.

Ważnym elementem sobotniego zjazdu będzie podsumowanie dotychczasowych spotkań oraz wyłonienie zespołu planistycznego. Podczas spotkań sieciujących uczestnicy dowiedzieli się czym jest rewitalizacja społeczna oraz jak ważna jest partycypacja. Był to dobry czas na nawiązanie partnerstw wśród reprezentantów różnych środowisk i specjalistów. Organizacje pozarządowe z Mysłowic miały okazje omówić swoje problemy i wspólnie stworzyć propozycje ich rozwiązania.

Według harmonogramu projektu po czwartym spotkaniu zostanie utworzony zespół planistyczny. Członkami grupy mogą być przedstawiciele różnych środowisk, m.in. liderzy organizacji pozarządowych, architekci, prawnicy, urzędnicy, lokalni specjaliści, przedsiębiorcy, działacze społeczni, artyści, którzy będą pracować w formie warsztatowej. Grupa ta wspólnie wypracuje już konkretny program rewitalizacji społecznej m.in. dla obszarów zdegradowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie Mysłowic. Co ważne, skorzysta na tym miasto. Wypracowany program rewitalizacji społecznej zostanie bowiem włączony w aktualizowany obecnie dokument strategiczny – Miejski Program Rewitalizacji dla Miasta Mysłowice.

Nadesłano przez: Justyna Jesionek, Centrum Inicjatyw Społecznych Mysłowice
Komentarze