Metropolitalny System Wypożyczalni Rowerów

fot.sxc.hu

W piątek, 10 maja, władze Górnośląskiego Związku Metropolitalnego podpisały umowę ze spółką „Blue Ocean” Business Consulting na przygotowanie studium wykonalności Metropolitalnego Systemu Wypożyczalni Rowerów. Firma ma teraz 5 miesięcy na wykonanie całości zlecenia.

Zadaniem spółki „Blue Ocean” Business Consulting jest wykonanie kompleksowej analizy dotyczącej uruchomienia wypożyczalni rowerów publicznych na terenie Górnośląskiego Związku Metropolitalnego. W ramach przygotowywanego studium wykonalności ujęta zostanie między innymi ogólna charakterystyka MSWR, jego wymagania techniczne oraz analiza stanu istniejącego w zakresie infrastruktury rowerowej.

W pierwszym etapie projektu (maj, czerwiec) przeprowadzone zostaną badania ankietowe wśród mieszkańców GZM nakierowane na lepsze poznanie ich preferencji i oczekiwań w zakresie komunikacji rowerowej. Wypełnienie takiej ankiety będzie możliwe również w formie elektronicznej.

W ramach przedsięwzięcia została także utworzona strona na portalu Facebook, na której odnaleźć będzie można najświeższe informacje o postępach prac.

Komentarze