Przełomowe spotkanie Aktywowanych

O partycypacji obywatelskiej słyszy się coraz częściej. Mówi się, że warto ją praktykować dla kształtowania demokratycznego ładu społeczeństwa. Jednak wdrożenie i zachęcanie do samych konsultacji społecznych nie jest łatwe do realizacji, jak przekonali się uczestnicy III spotkania sieciującego. Spotkanie było wręcz „świąteczne”, jak mówili przybyli, ale to nie przez wzgląd na osobliwych gości, ale na przełomowe dokonania grupy roboczej.

W sobotę 13 kwietnia obyło się przedostatnie już spotkanie sieciujące w ramach programu „Aktywowani” współorganizowane przez Centrum Inicjatyw Społecznych Mysłowice w partnerstwie z urzędem miasta. W spotkaniu uczestniczyła minister Elżbieta Bieńkowska oraz prezydent Mysłowic Edward Lasok. Uczestnicy rozmawiali o potencjałach tkwiących w organizacjach pozarządowych naszego miasta. Mówili o konkretnych propozycjach, które powinny być wdrażane w Mysłowicach. To była dobra okazja do włączenia się lub wyrażenia chęci do współuczestnictwa w tworzeniu propozycji do działań podejmowanych w mieście, czyli konsultacji społecznych.

„Nie ma rewitalizacji bez rewitalizacji społecznej. Bez względu na to, ile by władze miasta nie dały pieniędzy na rewitalizację, z tego nic nie będzie, jeśli nie będzie elementu współdecydowania, współodpowiedzialności, tego, co nazywamy rewitalizacją społeczną” – powiedziała minister Bieńkowska podczas III spotkania sieciującego.

Projekt „Aktywowani” miał dać między innymi płaszczyznę do nawiązywania współpracy przy rewitalizacji społecznej. Podczas tego spotkania dało się zauważyć rewolucję w tym obszarze, niezbędny element współdziałania zaistniał. Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz ośrodków kultury mówili o swoich problemach, ale również propozycjach, jak wspólnie je rozwiązać. Zachęcali do organizowania się podczas konkretnych działań.

Po raz kolejny wszyscy chętni mogli brać udział w warsztatach. Uczestnicy tworzyli w grupach założenia do programu rewitalizacji Mysłowic. Propozycje były tworzone na podstawie wypracowanych dotychczas materiałów, dotyczących między innymi zidentyfikowanych problemów, potencjałów oraz potrzeb danych dzielnic. Propozycje konkretnych rozwiązań dla obszarów miasta Mysłowice zostały przedstawione na zasadzie konsultacji społecznych. Część przybyłych wcieliła się we władze miasta, a część reprezentowała mieszkańców. Obie grupy przekonały się, że konsultacje społeczne bez istotnych elementów nie mają sensu i są bardzo trudne do przeprowadzenia. Najważniejsze jednak jest, aby i mieszkańcy, i władza samorządowa chciały dojść do porozumienia i próbowały rozmawiać.

Nadesłano przez: Justyna Jesionek, CIS
Komentarze