Rzut oka z góry na Dolny Śląsk

fot. D. Strzoda

Moda na budowanie wież widokowych, a zarazem pamiątek ku czci dawnych mieszkańców, polityków i nie tylko, pojawiła się na terenie dawnego państwa pruskiego w XIX w. Wszystkim mysłowiczanom wiadomo, że na Trójkącie Trzech Cesarzy stała słynna wieża Bismarcka, którą później przemianowano na wieżę Kościuszki. Los był jej niestety nieprzychylny, a szkoda, bo dziś byłaby pewnie atrakcją turystyczną.

Jednak dzisiaj opowieść nie o niej. Naszym tematem będzie Góra Wszystkich Świętych w Nowej Rudzie na wzniesieniu Wzgórz Włodzickich. Góra nieduża, bo liczy zaledwie 648 m n.p.m., ale widoki z niej są przepiękne. Jej nazwa pochodzi od bogobojności dawnych mieszkańców tych terenów. W XVII w. ludność często nawiedzały zarazy, tak też było na ziemi kłodzkiej, gdzie wybuchła epidemia dżumy. Zrozpaczeni mieszkańcy Słupca postanowili szukać pomocy. Chcąc przebłagać Boga, wybudowali kościół w miejscu bardzo widocznym, w najwyższym punkcie okolicy. Górę nazwano imieniem Wszystkich Świętych, a świątynia stoi tam do dziś. Ciekawostką jest, że kościółek został dwa razy poświęcony, pierwszy raz w roku 1680, zaś drugi w 1996. W 2002 r. kościół został podniesiony do rangi Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej Ziemi Noworudzkiej.

Pierwsza drewniana wieża, która stanęła w 1889 r., była nowoczesna jak na tamte czasy. Miała 2,8 m wysokości. Obecna wieża widokowa na Górze Wszystkich Świętych powstała ponad 100 lat temu dzięki szybkiemu rozwojowi turystyki. Została wybudowana w 1913 r. staraniem słupieckiej sekcji Kłodzkiego Towarzystwa Górskiego. Budulec, który wykorzystano, to czerwony piaskowiec pochodzący z kamieniołomu znajdującego się nieopodal wieży. Nazwano ją imieniem feldmarszałka Helmutha Karla von Moltke, którego rodzina ufundowała w większości powstanie obiektu. Dziś właśnie tę postać możemy zobaczyć nad głównym wejściem do wieży. Budowla ma ok. 15 m wysokości. Zbudowana jest na planie koła. Po drugiej wojnie światowej obiekt niszczał. Ze wsparciem środków unijnych doczekał się remontu w 2011 r., prawie 98 lat po budowie.

Dzisiaj z wieży można oglądać przepiękną panoramę na Góry Sowie, Góry Suche, Góry Bystrzyckie czy Góry Stołowe. Warto zboczyć z trasy i zobaczyć tę perełkę Nowej Rudy, drugą po kopalni, już niestety nieczynnej.

Nadesłano: Dariusz Strzoda
Komentarze