Jakość powietrza możesz sprawdzić smartfonem

fot. Pixabay

W XXI wieku dokładną pogodę wraz z temperaturą, wilgotnością powietrza czy nawet prawdopodobieństwem deszczu możemy sprawdzić za pomocą specjalnej aplikacji w telefonie. Od pewnego czasu zaczęły powstawać również aplikacje do kontroli pomiarów zanieczyszczeń powietrza. Dzięki nim za jednym kliknięciem dowiemy się, czy możemy oddychać pełną piersią.

Aplikacje może zainstalować każdy, kto posiada smartfon. Większość z nich jest bezpłatna i wymaga tylko połączenia z internetem. W zależności od posiadanego oprogramowania telefonu można je pobrać ze sklepów Google Play, Microsoft lub Apple Store. Wystarczy wejść do mobilnego sklepu, wyszukać konkretną aplikację i zainstalować ją na swój telefon. Najpopularniejsza z nich to Jakość powietrza w Polsce od Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Prezentuje ona bieżące dane pochodzące z automatycznych stacji pomiarowych Państwowego Instytutu Środowiska. Z kolei aplikacja o nazwie Kanarek autorstwa Michała Tajcherta jest prosta i przejrzysta w obsłudze, bazuje na danych z GIOŚ. Podobnie funkcjonuje Zanieczyszczenie powietrza studia Everyday Applications, która zestawieniami i wykresami informuje nas o bieżących zanieczyszczeniach powietrza. Jedną z pierwszych aplikacji o stanie powietrza jest Smok Smog (Polska południowa), która zgodnie ze swoją nazwą przedstawia pomiary z południowych regionów naszego kraju: województwa małopolskiego, śląskiego, dolnośląskiego i opolskiego. Pierwotnie przeznaczona była wyłącznie dla Krakowa, jednak twórcy rozbudowali ją o kolejne lokalizacje. Jej dużym plusem jest brak reklam.

Dzięki aplikacji mobilnej w każdej chwili możemy sprawdzić, kiedy wyjść na spacer, uprawiać sport na dworze lub nawet przewietrzyć mieszkanie. Zawarte w niej pomiary informują o stopniu zanieczyszczenia powietrza takimi substancjami, jak: pył zawieszony (PM10 i PM2,5), tlenek i dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, ozon, tlenek węgla czy benzen. Znajdziemy tam również konkretne informacje o danym zanieczyszczeniu: w jaki sposób szkodzi zdrowiu lub środowisku, co jest głównym źródłem emisji oraz jakie są dopuszczalne normy.

Wyniki pomiarów podawane są głównie w postaci indeksów – sześciostopniowej skali (od stopnia bardzo dobrego do bardzo złego). Informacje o jakości powietrza prezentowane są w postaci map lub wykresów. Niektóre aplikacje wysyłają nawet powiadomienia, gdy poziom zanieczyszczenia przekroczy stan informowania lub alarmowy. Dodatkowo odczyt pomiarów ułatwiają kolory. Jeśli zobaczymy zielony, oznacza to, że stan powietrza jest bardzo dobry lub dobry. Z kolei kolor czerwony sugeruje niebezpieczne stężenie pyłów i wtedy powinniśmy pozostać w domach.

Komentarze