14 maja odczarują pierwsze podwórko w tym roku!

Plakat MOK

Zeszłoroczny projekt SIT.COM – Siła Inicjatyw Twórczych. Cel Odczarowane Mysłowice ukazał wielką społeczną potrzebę integracji oraz chęć bezpośredniego działania ludzi na rzecz środowiska, w którym żyją. W tym roku Ministerstwo Kultury poskąpiło co prawda środków na kontynuację pomysłu, ale Mysłowicki Ośrodek Kultury i tak chce zrealizować projekt.

Organizatorzy zeszłorocznego projektu przygotowali teraz „Podwórko Doznań Fantastycznych”. Pierwsze podwórko odczarowane zostanie 14 maja o godzinie 17 – będzie to podwórko przy ul.  Górniczej 15 – 17 i Robotniczej na mysłowickiej Rymerze.

Pomysłodawcy PDF spotkali się 26 kwietnia w MOKu aby przedyskutować szanse na sfinansowanie swojego pomysłu. Bez aprobaty rad osiedli i środków prywatnych sponsorów MOKowi nie uda się zrealizować projektu w całości. W przypadku podwórka na Rymerze powiedzie się tylko pierwsza jego część, czyli zajęcia edukacyjne z grupą animatorów, którzy zaproszą uczestników do twórczych gier i zabaw.

Szacunkowy koszt odczarowania jednego podwórka ma wynieść 5,6 tys. zł lub 3 tys. zł w okrojonej wersji zawierającej tylko zajęcia edukacyjne bez materiałów i narzędzi, dzięki którym miałyby zostać przeprowadzone wizualne zmiany na podwórkach.

Jeśli wszystko dojdzie do skutku, kulminacja przewidziana jest na miesiące wakacyjne, bo i wtedy nawet najbardziej zaniedbane podwórka zaczynają tętnić życiem. Co ciekawe, to sami mieszkańcy mają zadecydować wcześniej, jakie warsztaty będą dla nich interesujące. Animatorzy mają zbierać informacje o tym, czy na swoich podwórkach chętniej widzielibyście warsztaty z technik ozdabiania przedmiotów, czy z tańca nowoczesnego.

MOK chce także udokumentować projekt filmem nakręconym przez uczestników projektu i grupę Kulturalnej Kroniki Filmowej działającą przy MOK.

Organizatorzy zastrzegają, że w razie niepogody odczarowywanie podwórka na Rymerze zostanie zorganizowane w innym terminie.

Komentarze