Warsztaty tańca współczesnego dla dzieci i młodzieży

Plakat MOK

Mysłowicki Ośrodek Kultury zaprasza dzieci i młodzież na warsztaty tańca współczesnego.

W programie:

  • modern jazz,
  • contemporary dance,
  • warsztaty teatru tańca z elementami treningu twórczego myślenia (ekspresja sceniczna, elementarne zadania aktorskie, improwizacja ruchowa, projekty twórcze).

Warsztaty będą podzielone na odpowiednie bloki zajęciowe i prowadzone cyklicznie. Tematykę stanowić będą treści związane z materią taneczną wzbogacone o narzędzia teatralne.

Podczas warsztatów stosowane są nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne i metodyczne. Zajęcia prowadzone są w oparciu o autorski program, w którym główny nacisk położony jest na kreatywny rozwój i wykorzystanie twórczego potencjału drzemiącego w tancerzach. Uczestnictwo w zajęciach przyczynia się do rozwoju osobowości, poszerzenia świadomości psychosomatycznej oraz do rozwoju wyobraźni przestrzennej, ruchowej i muzycznej. Nowatorskie rozwiązania zapisane w autorskim programie i systematycznie wdrażane podczas warsztatów mają na celu zaspokojenie potrzeb psychoruchowych jednostki, a także umożliwiają wyrażanie emocji, marzeń i tęsknot w twórczym procesie ruchowym.

Warsztaty poprowadzi Magdalena Ławniczek – aktorka, tancerka, choreograf i pedagog, absolwentka Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, kierunek: taniec, specjalność: choreografia i teoria tańca.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 2 kwietnia:

  • grupa I (dzieci 8-12 lat) – godz. 16-17,
  • grupa II (młodzież gimnazjalna i licealna) – godz. 17.10-18.10,
  • grupa III (student movement) – 18.30-19.30.

Zapisy przyjmowane są w Mysłowickim Ośrodku Kultury pod numerem telefonu 32 222 66 70, w. 34 do 27 marca. Dodatkowych informacji dotyczących warsztatów można zasięgnąć pod numerem 507 226 384.

Cena: 80 zł/miesiąc, 25 zł/godzina.

Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania warsztatów lub zwiększenia kosztów w przypadku zbyt małej ilości chętnych. Minimalna liczba to 15 osób w każdej z grup.

Uwaga! Ilość miejsc jest ograniczona, a zapisy obowiązkowe.

Nadesłano przez: MOK
Komentarze