MOK odwiedza mieszkańców

fot. ARAmedia

Wzorem roku poprzedniego Mysłowicki Ośrodek Kultury przeprowadzi spotkania z mieszkańcami dzielnic naszego miasta w celu uzyskania informacji o oczekiwaniach mieszkańców w sferze kultury w roku 2014.

MOK za główny cel stawia sobie zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnych w dziedzinie kultury. Nie może to się odbyć bez szczerych konsultacji społecznych. Wszystko ma służyć zbudowaniu planu działalności MOK w przyszłym roku. – Spotkania odbywać się będą w filiach MOK , lecz nic nie stoi na przeszkodzie, aby w dzielnicach, w których filii nie ma takie spotkania również mogły się odbyć, np. przy okazji spotkań rad dzielnic, jeśli tylko istnieje taka potrzeba – mówi Adam Radosz, dyrektor Mysłowickiego Ośrodka Kultury.

Listopad to także miesiąc przygotowywania aplikacji do pozyskania środków ze źródeł pozabudżetowych, co wiąże się z potrzebą uzyskania opinii opinii publicznej i zaczerpnięcia inspiracji do stworzenia takich projektów.

Dyrektor Mysłowickiego Ośrodka Kultury zaprasza więc serdecznie na spotkania pt.„Porozmawiajmy o kulturze w naszym mieście”. Są one otwarte dla wszystkich, którzy chcą mieć wpływ na ofertę MOK na rok 2014, poznać specyfikę pracy instytucji oraz uczestniczyć w pracach nad strategią MOK. – Szczególnie liczymy na młodzież. W najbliższym czasie wznowi działanie po wakacyjnej przerwie Młodzieżowa Rada Konsultacyjna MOK – zapraszamy do pracy w niej Młodzieżową Radę Miasta, młodych kreatorów wydarzeń kulturalnych, takich jak Stowarzyszenie poMysłowi, twórców Festiwalu AlterFest, Ogólnopolskiego Turnieju Rock’n’Rolla, mieszkańców Odczarowanych Podwórek i wszystkich młodych, którzy chcieliby mieć wpływ na kulturę w naszym mieście – wylicza Adam Radosz. – Spotkania to też czas na przedstawienie dokonań naszej instytucji w mijającym roku i refleksji oraz uwag na temat działalności MOK – dodaje.

Spotkania odbędą się z udziałem dyrektora i pracowników Mysłowickiego Ośrodka Kultury.

Harmonogram:

  • 12 listopada, godz. 18 – MOK filia Dziećkowice, ul. Długa 70 a
  • 18 listopada, godz. 18 – MOK filia Wesoła, ul. 3-go Maja 19 (Szkoła Podstawowa nr 14)
  • 20 listopada, godz. 18 – MOK filia Janów, ul. Janowska 2
  • 22 listopada, godz. 18 – MOK filia Brzezinka, ul. Laryska 5
  • 25 listopada, godz. 18 – MOK filia Kosztowy, ul. Kubicy 5
  • 28 listopada, godz. 18 – MOK filia Morgi, ul. Wybickiego 80

Źródło: MOK

Komentarze